07 Tháng Ba 20177:49 CH(Xem: 33236)
Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục), Vĩnh Sơn xuất bản năm 1969, đã được bác Th. tức bác R.S số hoá lại. Xin cảm ơn bác. Ấn bản này có thêm phần phụ lục về tang lễ của học giả Trần Trọng Kim.
03 Tháng Giêng 20208:49 CH(Xem: 1069)
Xuất bản 1971
17 Tháng Mười Một 20195:00 CH(Xem: 1924)
Xuất bản 1969. Ba xứ non sông một giải liền Máu đào xương trắng điểm tô nên Cơ trời dù đổi trò tang hải. Mặt đất chưa tan nghiệp tổ tiên Có nước có dân đừng rẻ rúng. Muốn còn muốn sống phải đua chen Giật mình nhớ truyện nghìn năm cũ. Chiêm - Lạp xưa kia vốn chẳng hèn. Nhượng Tống
15 Tháng Mười Một 20196:47 CH(Xem: 1413)
Quyển e-book này được bạn Việt Anh gửi đến. Xin cảm ơn bạn. Tân Việt xuất bản, 1944?
30 Tháng Chín 201910:53 CH(Xem: 2357)
Yên Sơn xuất bản, Hà Nội, 1953
24 Tháng Chín 201911:59 SA(Xem: 1984)
Sông Nhị xuất bản, 1950. Trang bìa: hình vẽ Vương An Thạch
18 Tháng Chín 20198:30 CH(Xem: 2189)
Sông Nhị xuất bản, Hà Nội, 1949
10 Tháng Chín 20193:10 CH(Xem: 3043)
Xuất bản năm 1958
20 Tháng Tám 20197:13 CH(Xem: 2305)
Cơ Sở Báo Chí và Xuất Bản Tự Do, 1962
16 Tháng Tám 20199:56 CH(Xem: 2167)
Sách thiếu trang 26-30. Cơ Sở Báo Chí và Xuất Bản Tự Do, 1960
24 Tháng Sáu 20196:56 CH(Xem: 3175)
Quyển e-book này được bác Thanh gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Xuất bản tại Sài Gòn, 1973
19 Tháng Năm 20196:27 CH(Xem: 3968)
Qùinh Lâm xuất bản trước năm 1975. Xuân Thu in lại ở Hải Ngoại
26 Tháng Mười Hai 201811:00 SA(Xem: 4822)
Quyển e-book này được anh ĐTN và TP gửi đến Tủ Sách Tiếng Việt. Xin cảm ơn. Nhà Xuất Bản Vạn Hạnh, 1963
26 Tháng Mười Hai 201810:52 SA(Xem: 5202)
E-book này đươc anh ĐTN và TP gửi đến. Xin cảm ơn. Mặt Đất xuất bản, 1974
01 Tháng Mười Hai 20189:47 CH(Xem: 5642)
Bộ Quốc Gia Giáo Dục, 1962
05 Tháng Mười Một 20187:34 CH(Xem: 5078)
Tác giả xuất bản, 1956
03 Tháng Mười Một 20182:34 CH(Xem: 4804)
Nhà In Việt Hương, Sài Gòn, 1949
12 Tháng Chín 20181:37 CH(Xem: 5071)
Quyển E-book này được anh ĐTN và TP gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Viết theo quyển "La Vie de Mahatma Gandhi". Tân Á xuất bản, 1953
11 Tháng Chín 20189:51 CH(Xem: 5069)
Quyển e-book này được anh ĐTN và TP gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Lá Bối xuất bản lần thứ nhứt 1967 tại Sài Gòn
14 Tháng Tám 20182:38 CH(Xem: 7915)
Xin tri ân bạn Th, người đã gửi đến TSTV quyển sách này Cứu Thế Tùng Thư xuất bản, 1962
09 Tháng Tám 20182:55 CH(Xem: 8449)
E-book này là đóng góp của bạn Th. Xin cảm ơn. Cứu Thế Tùng Thư xuất bản, Sài Gòn, 1965.
11 Tháng Bảy 20184:10 CH(Xem: 6705)
Quyển sách này là đóng góp của một người bạn nhiệt tình bảo vệ lịch sử và văn hoá Việt Nam. Công Thần đời Gia-Long. Dịch giả: Nguyễn Thế Nghiệp. Bộ Văn Hoá Giáo Dục và Thanh Niên, 1968.
04 Tháng Bảy 20189:38 CH(Xem: 6371)
Mê Linh xuất bản, 1961
04 Tháng Bảy 20189:31 CH(Xem: 7308)
Lửa Thiêng xuất bản, 1970
24 Tháng Sáu 20187:32 CH(Xem: 8446)
Khảo cứu và quan điểm của một người Pháp thuộc địa về Đông Dương. L'indochine d'hier et d'aujourd'hui của Henri Cucherouset. Bản dịch của Vũ Công Nghi. L'éveil Économique xuất bản, 1926
22 Tháng Sáu 20184:50 CH(Xem: 5374)
... một lãnh tụ trọng yếu trong Phong Trào Đông Du miền Nam. Xây Dựng xuất bản, 1964
21 Tháng Sáu 20188:05 CH(Xem: 5430)
... và Tư Trào Cách Mạng Dân Quyền Đầu Thế Kỷ XX. Đông Á xuất bản, 1970.
19 Tháng Sáu 201810:18 CH(Xem: 7169)
Tác giả xuất bản, 1970
14 Tháng Sáu 20185:08 CH(Xem: 9133)
Tác giả xuất bản, 1970
10 Tháng Sáu 20188:19 CH(Xem: 6971)
Tân Việt xuất bản, 1960
03 Tháng Sáu 20185:53 CH(Xem: 8371)
Kỷ Nguyên Mới xuất bản, Sài Gòn, 1973
29 Tháng Năm 201811:47 SA(Xem: 5544)
Tác giả xuất bản (?). 1970 (?). Một tài liệu do Phương Lan, hay bà Bùi Thế Mỹ sưu khảo.
02 Tháng Năm 201811:42 CH(Xem: 6171)
Trình Bày xuất bản, 1967
02 Tháng Năm 201811:39 CH(Xem: 8341)
Nhóm Nghiên Cứu Sử Địa xuất bản, 1973
29 Tháng Tư 201810:30 CH(Xem: 9597)
Tác giả xuất bản, Sài Gòn, 1973
29 Tháng Tư 201810:19 CH(Xem: 8786)
Hồi ký của Linh mục Cao Văn Luận những năm 1940 - 1965. Xuất bản năm 1971, được Đại Nam in lại ở Hải ngoại. Sách thiếu trang 392, 393. Ai có hai trang này thì cho TSTV xin. Cảm ơn.
15 Tháng Tư 201810:33 SA(Xem: 6956)
E-book này được bác NĐK gửi đến. Xin cảm ơn. Chuyên đề : Lịch sử nam tiến của dân tộc Việt Nam Sài Gòn, 1970
04 Tháng Ba 20186:51 CH(Xem: 9674)
Xuất bản lần thứ 2, 1970
23 Tháng Hai 20181:30 CH(Xem: 9860)
Bộ Quôc Gia Giáo Dục xuất bản, 1959
19 Tháng Giêng 201811:22 SA(Xem: 9683)
Quyển sách này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin cảm ơn nhiều. An Tiêm xuất bản, 1974
11 Tháng Ba 20199:00 CH(Xem: 3497)
Mai Lĩnh xuất bản, 1952. Quyển e-book này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin cảm ơn.
09 Tháng Ba 201911:01 CH(Xem: 3668)
Xuân Thu tái bản ở Hải Ngoại
08 Tháng Ba 201910:30 CH(Xem: 3827)
Tân Việt xuất bản, 1952. E-book này được bác Thanh gửi đến. Luôn luôn tri ân đóng góp nhiệt tình của bác đến Tủ Sách Tiếng Việt.
20 Tháng Mười Hai 20181:49 CH(Xem: 3743)
Nhà Sách Khai Trí xuất bản, 1962
07 Tháng Mười Một 201811:59 SA(Xem: 3707)
Tập thơ này được bạn S. gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Thanh Bối xuất bản, 1974
20 Tháng Mười Một 20196:43 CH(Xem: 1061)
Viện Đại Học Vạn Hạnh, 1972
10 Tháng Hai 20199:39 CH(Xem: 4354)
E-book này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin tri ân các anh chị.
10 Tháng Hai 20199:30 CH(Xem: 4160)
Nhân Bản xuất bản. E-book này là đóng góp của anh ĐTN và TP. Xin cảm ơn rất nhiều.
11 Tháng Mười 201812:09 CH(Xem: 4158)
Huyền Trân xuất bản, 1972
04 Tháng Mười 201811:01 SA(Xem: 3966)
Tuồng hát Cải lương cổ này là đóng góp của anh Đức Trí. Chân thành cảm ơn anh. Phạm Đình Khương xuất bản. In tại Nhà In Xưa Nay, Sài Gòn.
02 Tháng Mười 201811:31 CH(Xem: 3393)
Tuồng cải lương cổ này được anh Đức Trí gửi đến. Xin cảm ơn. Lê Văn Phụng xuất bản, Sài Gòn, 1927
02 Tháng Mười Hai 20189:03 CH(Xem: 3550)
Quyển e-book này được bạn S. gửi đến. Xin cảm ơn bạn. Nhà Sách Khai Trí, 1968
21 Tháng Tám 201812:06 CH(Xem: 3830)
Đây là đóng góp của một người bạn trẻ. Xin cảm ơn. Nhà In Các Công Báo, Sài Gòn, 1967
21 Tháng Tám 201812:01 CH(Xem: 2799)
Đây là đóng góp của một người bạn trẻ. Xin cảm ơn. Nhà In Các Công Báo, 1962
21 Tháng Tám 201811:56 SA(Xem: 3137)
Đây là đóng góp của một người bạn trẻ. Xin cảm ơn. Nhà In Các Công Báo, 1962
15 Tháng Tám 20184:36 CH(Xem: 3721)
Tri ân một người bạn từ phương xa đã gửi những quyển sách về luật pháp thời VNCH. In tại Nhà In Các Công Báo, Sài Gòn, 1962
15 Tháng Tám 20184:30 CH(Xem: 3808)
Quyển sách này được một người bạn trẻ gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Nhà In Các Công Báo, Sài Gòn, 1965
15 Tháng Tám 20184:25 CH(Xem: 4611)
Quyển sách này là đóng góp của một người bạn trẻ. Xin cảm ơn. Loại Sách Hồng Đức, Sài Gòn, 1973
16 Tháng Bảy 20182:31 CH(Xem: 4502)
Nguyễn Sĩ Giác phiên âm và dịch nghĩa. Nhà in Tôn Thất Lễ, 1962. Sách thiếu trang 323,324,349,350. Ai có những trang này cho TSTV xin. Cảm ơn.
11 Tháng Bảy 20183:58 CH(Xem: 4139)
Quyển sách này được một người bạn gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Xuất bản tại Sài Gòn, 1968
03 Tháng Sáu 20183:23 CH(Xem: 4279)
Tác giả xuất bản, 1974
25 Tháng Tám 20198:00 CH(Xem: 2345)
Truyện hay tiền chiến. Đại Nam tái bản ở Hải Ngoại.
22 Tháng Tám 20193:24 CH(Xem: 3019)
Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Đôn Phục, Ngô Văn Triện, Hoàng Ngọc Phách, Vũ Đình Long, Tú Mỡ, Đào Duy Anh. Nhà Xuất Bản Đời Mới, Hà Nội, 1943
28 Tháng Bảy 20199:20 CH(Xem: 2293)
Nhà In Tấn Phát, Sài Gòn, 1954
09 Tháng Bảy 201910:03 CH(Xem: 2062)
E-book này được bác Thanh gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Xuất bản tại Sài Gòn, 1969.
30 Tháng Sáu 20197:15 CH(Xem: 2765)
E-book này được bác Thanh gửi đến TSTV. Xin tri ân sự cống hiến hết lòng cho tuổi trẻ Việt Nam. Tủ Sách Người Dân.
24 Tháng Ba 201910:12 CH(Xem: 4074)
E-book này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin cảm ơn. Hoa Tiên xuất bản, 1967
17 Tháng Ba 20199:14 CH(Xem: 4572)
Quyển E-book này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin cảm ơn. Sơn Quang xuất bản, 1967
10 Tháng Hai 20199:22 CH(Xem: 6202)
E-book này được bác Thanh gửi đến TSTV. Xin cảm ơn sự đóng góp của bác.
17 Tháng Giêng 201910:14 CH(Xem: 4184)
E-book này được bác Thanh gửi đến. Chân thành cảm ơn bác. Nhà Xuất Bản Kỷ Nguyên, 1969
15 Tháng Giêng 20194:25 CH(Xem: 4648)
E-book này được bác Thanh bỏ công sức làm ra và gửi đến Tủ Sách Tiếng Việt. Xin cảm ơn.
19 Tháng Mười Hai 20182:10 CH(Xem: 4458)
Quyển e-book này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin cảm ơn. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ, Sài Gòn, 1971
11 Tháng Mười Hai 201812:32 CH(Xem: 4699)
Lá Bối xuất bản, 1973
04 Tháng Mười Hai 201811:34 SA(Xem: 4545)
Quyển e-book này là đóng góp của bạn S.. Xin cảm ơn bạn. Tân Việt xuất bản, Sài Gòn, 1960.
02 Tháng Mười Hai 20189:44 CH(Xem: 4216)
Quyển e-book này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin cảm ơn. Giải Nobel Văn Chương năm 1956. Bản dịch của Bửu Ý. An Tiêm xuất bản, 1974
02 Tháng Mười Hai 20189:15 CH(Xem: 4096)
Quyển e-book này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin cảm ơn. Nguyên tác: " The Snow Goose". Bản dịch của Trần Phong Giao và Hoàng Ưng. An Tiêm xuất bản, 1974.
02 Tháng Mười Hai 20189:08 CH(Xem: 4028)
Quyển e-book này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin chân thành cảm ơn. Nguyên tác: " Le Petit Prince". Bản dịch của Bùi Giáng. An Tiêm xuất bản, 1966.
15 Tháng Mười Một 20196:41 CH(Xem: 1546)
Quyển e-book này được anh Đức Trí gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Hội Văn Hóa Bình Dân, 1960.
03 Tháng Mười 201911:44 SA(Xem: 2248)
E-book này được anh Đức Trí gửi đến. Chân thành cảm ơn. Lâm Viên xuất bản, 1955
14 Tháng Bảy 20192:58 CH(Xem: 3812)
Chia sẻ hay chia xẻ ? Liên hệ hay liên lạc ? Khai Trí xuất bản, 1970
23 Tháng Sáu 20199:15 SA(Xem: 3000)
Quyển e-book này được bạn V.A gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Trung Tâm Học Liệu, 1969
28 Tháng Ba 20199:31 CH(Xem: 4781)
Nhà Sách Khai Trí, 1972
27 Tháng Mười 20183:08 CH(Xem: 4065)
Nhà Sách Vĩnh Hảo xuất bản, 1956
27 Tháng Mười 20183:00 CH(Xem: 4011)
Nhà Sách Vĩnh Hảo xuất bản, 1955
11 Tháng Mười 201810:22 SA(Xem: 5786)
Quyển e-book này được V.A gửi đến, Xin cảm ơn bạn. Nguyên tác "L'Inconscient Et La Psychanalyse" Trẻ xuất bản, Sài Gòn, 1972.
11 Tháng Mười 201810:09 SA(Xem: 5220)
Quyển e-book này được anh Đức Trí gửi đến Tủ Sách Tiếng Việt. Xin tri ân. Sao Mai xuất bản, 1949
17 Tháng Hai 20209:55 SA(Xem: 106)
Tháng 12, 1960
15 Tháng Hai 20201:30 CH(Xem: 108)
Tháng 11, 1960
13 Tháng Hai 20209:56 CH(Xem: 118)
Tháng 10, 1960
12 Tháng Hai 202010:47 SA(Xem: 140)
Tháng 9, 1960
08 Tháng Hai 202010:57 CH(Xem: 375)
Tháng 8, 1960
05 Tháng Hai 20209:02 CH(Xem: 374)
Tháng 7, 1960
04 Tháng Hai 20208:16 CH(Xem: 415)
Tháng 6, 1960
28 Tháng Giêng 202010:42 CH(Xem: 438)
Tháng 5, 1960
19 Tháng Năm 20197:03 CH(Xem: 2740)
Nhà Xuất Bản Nguyễn Hiến Lê, 1962
22 Tháng Giêng 20192:22 CH(Xem: 4972)
Sách thiếu trang 25. Quý vị nào có trang này thì cho TSTV xin một copy. Cảm ơn. Tòng Sơn xuất bản, 1973
09 Tháng Mười Một 20189:16 CH(Xem: 4807)
Quyển sách này là đóng góp của bạn S.. Chân thành cảm ơn bạn. Nguyên tác "The Prophet". Phạm Bích Thuỷ dịch sang tiếng Việt.
18 Tháng Bảy 20178:59 CH(Xem: 10888)
Cuốn sách này là đóng góp của anh ĐTN và TP. Xin cảm ơn. Sáng Tạo xuất bản
02 Tháng Sáu 20179:41 CH(Xem: 11448)
Đại Nam tái bản ở Hải Ngoại
22 Tháng Năm 20174:59 CH(Xem: 13897)
Tân Việt xuất bản, 1960
14 Tháng Ba 20178:21 CH(Xem: 13245)
Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Thành thật cảm ơn bác. Anh Minh và Ngạn Ôn dịch. Xuất bản năm 1964
05 Tháng Hai 20179:17 CH(Xem: 11486)
Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
26 Tháng Mười 201611:34 SA(Xem: 11948)
Tác giả xuất bản, 1961
23 Tháng Chín 20169:41 CH(Xem: 11624)
Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Xin cảm ơn. Nhà Sách Khai Trí, 1971
11 Tháng Tám 201611:23 CH(Xem: 15435)
Cuốn sách này là đóng góp của bác K. và bác R. Thành thật cảm ơn bác. Nhà Sách Khai Trí xuất bản, 1960
13 Tháng Bảy 20167:23 CH(Xem: 15415)
Cao Hiên tái bản, 1972
12 Tháng Bảy 20166:58 CH(Xem: 11682)
Người Mới xuất bản, 1960
10 Tháng Bảy 201612:14 SA(Xem: 15268)
Tân Việt xuất bản, 1958
07 Tháng Bảy 201610:46 SA(Xem: 13999)
Trung Tâm Huấn Luyện Nhân Vị Vĩnh Long, 1959
19 Tháng Năm 201612:13 SA(Xem: 13679)
Thi văn và giáo lý của giáo chủ Phật Giáo Hoà Hảo: nhà cách mạng Huỳnh Phú Sổ. Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương ấn hành, 1966
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss