07 Tháng Ba 20177:49 CH(Xem: 49668)
Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục), Vĩnh Sơn xuất bản năm 1969, đã được bác Th. tức bác R.S số hoá lại. Xin cảm ơn bác. Ấn bản này có thêm phần phụ lục về tang lễ của học giả Trần Trọng Kim.
21 Tháng Mười 20219:39 CH(Xem: 152)
Sử Liệu Hiện Đại, 1973
13 Tháng Mười 20214:18 CH(Xem: 313)
In tại Sài Gòn, 1972
12 Tháng Chín 20215:30 CH(Xem: 797)
Bản dịch của Lê Duy Mục. Khai Trí xuất bản, Sài Gòn 1961.
12 Tháng Chín 20215:22 CH(Xem: 706)
Mặc Lâm xuất bản, 1968
15 Tháng Tám 20213:31 CH(Xem: 1059)
Dịch giả: Nguyễn Đình Diệm. Bộ Quốc Gia Giáo Dục, 1962
24 Tháng Bảy 20214:29 CH(Xem: 1149)
Bản dịch của Lê Xuân Giáo. Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1973
02 Tháng Năm 20212:47 CH(Xem: 2314)
Xuất bản 1973
02 Tháng Năm 20212:43 CH(Xem: 1688)
Bản dịch của Người Sông Kiên và Lê Thị Duyên. Sông Kiên xuất bản, 1973
14 Tháng Mười Hai 20206:44 CH(Xem: 3825)
Văn Nghệ xuất bản tại hải ngoại, 1989
14 Tháng Mười Hai 20206:29 CH(Xem: 3415)
Văn Mới xuất bản tại hải ngoại, 2004
25 Tháng Tám 202012:02 CH(Xem: 5366)
Bộ quân Sử - quyển III. Xuất bản năm 1971. Đại Nam tái bản ở hải ngoại.
12 Tháng Năm 20207:06 CH(Xem: 7779)
Quyển e-book này được bác Đỗ Minh gửi đến. TSTV xin cảm ơn. Đồng Nai xuất bản, 1970.
03 Tháng Giêng 20208:49 CH(Xem: 8566)
Xuất bản 1971
17 Tháng Mười Một 20195:00 CH(Xem: 10190)
Bộ quân sử - quyển II. Xuất bản 1969. Ba xứ non sông một giải liền Máu đào xương trắng điểm tô nên Cơ trời dù đổi trò tang hải. Mặt đất chưa tan nghiệp tổ tiên Có nước có dân đừng rẻ rúng. Muốn còn muốn sống phải đua chen Giật mình nhớ truyện nghìn năm cũ. Chiêm - Lạp xưa kia vốn chẳng hèn. Nhượng Tống
15 Tháng Mười Một 20196:47 CH(Xem: 9221)
Quyển e-book này được bạn Việt Anh gửi đến. Xin cảm ơn bạn. Tân Việt xuất bản, 1944?
30 Tháng Chín 201910:53 CH(Xem: 10233)
Yên Sơn xuất bản, Hà Nội, 1953
24 Tháng Chín 201911:59 SA(Xem: 8902)
Sông Nhị xuất bản, 1950. Trang bìa: hình vẽ Vương An Thạch
18 Tháng Chín 20198:30 CH(Xem: 9924)
Sông Nhị xuất bản, Hà Nội, 1949
10 Tháng Chín 20193:10 CH(Xem: 12377)
Xuất bản năm 1958
20 Tháng Tám 20197:13 CH(Xem: 9833)
Cơ Sở Báo Chí và Xuất Bản Tự Do, 1962
16 Tháng Tám 20199:56 CH(Xem: 9439)
Sách thiếu trang 26-30. Cơ Sở Báo Chí và Xuất Bản Tự Do, 1960
24 Tháng Sáu 20196:56 CH(Xem: 10811)
Quyển e-book này được bác Thanh gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Xuất bản tại Sài Gòn, 1973
19 Tháng Năm 20196:27 CH(Xem: 11980)
Qùinh Lâm xuất bản trước năm 1975. Xuân Thu in lại ở Hải Ngoại
26 Tháng Mười Hai 201811:00 SA(Xem: 12851)
Cảm ơn anh DTN và TP đã gửi đến e-book này. Nhà Xuất Bản Vạn Hạnh, 1963
26 Tháng Mười Hai 201810:52 SA(Xem: 13408)
Cảm ơn anh DTN và TP đã gửi đến e-book này. Mặt Đất xuất bản, 1974
01 Tháng Mười Hai 20189:47 CH(Xem: 14889)
Bộ Quốc Gia Giáo Dục, 1962
05 Tháng Mười Một 20187:34 CH(Xem: 13222)
Tác giả xuất bản, 1956
03 Tháng Mười Một 20182:34 CH(Xem: 11631)
Nhà In Việt Hương, Sài Gòn, 1949
12 Tháng Chín 20181:37 CH(Xem: 11992)
Viết theo quyển "La Vie de Mahatma Gandhi". Tân Á xuất bản, 1953
11 Tháng Chín 20189:51 CH(Xem: 13330)
Lá Bối xuất bản lần thứ nhứt 1967 tại Sài Gòn
14 Tháng Tám 20182:38 CH(Xem: 17412)
Xin tri ân bạn Th, người đã gửi đến TSTV quyển sách này Cứu Thế Tùng Thư xuất bản, 1962
09 Tháng Tám 20182:55 CH(Xem: 18936)
E-book này là đóng góp của bạn Th. Xin cảm ơn. Cứu Thế Tùng Thư xuất bản, Sài Gòn, 1965.
11 Tháng Bảy 20184:10 CH(Xem: 15305)
Quyển sách này là đóng góp của một người bạn nhiệt tình bảo vệ lịch sử và văn hoá Việt Nam. Công Thần đời Gia-Long. Dịch giả: Nguyễn Thế Nghiệp. Bộ Văn Hoá Giáo Dục và Thanh Niên, 1968.
04 Tháng Bảy 20189:38 CH(Xem: 14166)
Mê Linh xuất bản, 1961
04 Tháng Bảy 20189:31 CH(Xem: 15809)
Lửa Thiêng xuất bản, 1970
24 Tháng Sáu 20187:32 CH(Xem: 17082)
Khảo cứu và quan điểm của một người Pháp thuộc địa về Đông Dương. L'indochine d'hier et d'aujourd'hui của Henri Cucherouset. Bản dịch của Vũ Công Nghi. L'éveil Économique xuất bản, 1926
22 Tháng Sáu 20184:50 CH(Xem: 12421)
... một lãnh tụ trọng yếu trong Phong Trào Đông Du miền Nam. Xây Dựng xuất bản, 1964
21 Tháng Sáu 20188:05 CH(Xem: 12785)
... và Tư Trào Cách Mạng Dân Quyền Đầu Thế Kỷ XX. Đông Á xuất bản, 1970.
19 Tháng Sáu 201810:18 CH(Xem: 15453)
Tác giả xuất bản, 1970
08 Tháng Tám 20219:36 CH(Xem: 900)
E-book này được các bạn yêu thơ và sách quý gửi đến TSTV. Bản in đầu tiên. Nhà In Công Lực, Hà Nội, 1940. Từ sưu tập điện tử Gallica của Thư viện Quốc gia Pháp. (Bản này đã được edited)
07 Tháng Tám 20218:59 CH(Xem: 910)
E-book này được các bạn yêu thơ và sách quý gửi đến TSTV. Bản in đầu tiên được Đời Nay xuất bản năm 1942 tại Hà Nội. Từ sưu tập điện tử Gallica của Thư viện Quốc gia Pháp Bản này đã được edited)
13 Tháng Mười Một 202010:28 SA(Xem: 2719)
Ngôn Ngữ xuất bản, 1964
26 Tháng Mười 20209:43 SA(Xem: 3267)
Nhóm Sinh Viên Văn Hóa, Sài Gòn, 1966
22 Tháng Mười 20204:05 CH(Xem: 3273)
Tạp Chí Văn Nghệ xuất bản, 1964
19 Tháng Mười 20217:58 CH(Xem: 154)
Lá Bối, 1988
17 Tháng Giêng 20211:31 CH(Xem: 2272)
Bốn Phương xuất bản trước năm 1975. Được in lại ở hải ngoại.
16 Tháng Giêng 20215:18 CH(Xem: 2421)
Hương Xưa xuất bản trước năm 1975. Được in lại tại hải ngoại.
09 Tháng Giêng 20213:41 CH(Xem: 2772)
E-book này được bà Trùng Dương gửi đến. TSTV xin cảm ơn. Truyện phim phỏng theo tiểu thuyết "Yêu" của Chu Tử.
26 Tháng Mười Một 20208:23 CH(Xem: 2833)
An Tiêm, 1969
19 Tháng Mười Một 20205:53 CH(Xem: 3476)
Khai Phóng xuất bản, 1970
21 Tháng Chín 20219:56 CH(Xem: 511)
Tạ Quang Phát phiên dịch, Bửu Cầm hiệu đính. Tổng Bộ Văn Hóa Xã Hội xuất bản, 1966.
21 Tháng Chín 20219:49 CH(Xem: 448)
Tạ Quang Phát phiên dịch. Bửu Cầm hiệu đính Bộ Văn Hóa Giáo Dục xuất bản, 1965
10 Tháng Tám 20218:35 CH(Xem: 761)
E-book này được ông Tường Vũ gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Giám Sát Viện, 1970
07 Tháng Hai 20213:43 CH(Xem: 1757)
Nam Sơn, 1957
07 Tháng Hai 20213:33 CH(Xem: 1766)
Nha Thông Tin Quốc Ngoại Đại Hàn, 1974
14 Tháng Mười Hai 20206:21 CH(Xem: 1671)
Xuất bản 1966
06 Tháng Mười Một 202010:08 SA(Xem: 4308)
Nguồn Sáng xuất bản, Sài Gòn, 1973
06 Tháng Mười Một 20209:26 SA(Xem: 3098)
Ca Dao xuất bản, Sài Gòn, 1974
04 Tháng Mười 20203:21 CH(Xem: 4114)
E-book này được bạn Tùng gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, Sài Gòn, 1956
04 Tháng Sáu 202010:09 SA(Xem: 4963)
19 Tháng Mười 20218:04 CH(Xem: 155)
Truyện hay tiền chiến. Xuân Thu tái bản ở Hải Ngoại
13 Tháng Mười 20214:09 CH(Xem: 305)
Xuất bản trước năm 1975
13 Tháng Mười 20214:01 CH(Xem: 210)
Xây Dựng xuất bản, 1962
07 Tháng Mười 202112:12 CH(Xem: 294)
Xây Dựng xuất bản, 1963
06 Tháng Mười 20218:14 CH(Xem: 218)
Tuổi Ngọc xuất bản, 1971
18 Tháng Chín 20213:55 CH(Xem: 537)
Khai Hóa xuất bản 1973, Đại Nam tái bản tại Hải Ngoại
18 Tháng Chín 20213:48 CH(Xem: 576)
Bản dịch của Bùi Giáng. Quế Sơn xuất bản, 1960
11 Tháng Chín 202111:08 SA(Xem: 599)
Gió Bốn Phương, 1967. Bản dịch của Vũ Minh Thiều.
05 Tháng Chín 202110:53 SA(Xem: 652)
Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan và Nguyễn Tường Minh. An Tiêm xuất bản, 1970
24 Tháng Tám 20215:50 CH(Xem: 812)
Nhà In Tân Dân, Hà Nội, 1939. Đại Nam tái bản ở hải ngoại.
23 Tháng Tám 20218:55 CH(Xem: 856)
Phổ Thông Bán Nguyệt San số 25 (?). Nhà In Tân Dân Hà Nội, 1938. Trong số này còn có truyện "Cầu Sương Điếm Cỏ" của Lưu Trọng Lư và những bài viết của các tác giả khác. Đại Nam tái bản ở hải ngoại.
09 Tháng Tám 20215:13 CH(Xem: 814)
Bản Việt văn của Trùng Dương. E-book này được dịch giả Trùng Dương gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Trình Bày xuất bản, 1969.
06 Tháng Sáu 20217:00 CH(Xem: 1602)
Đại Nam tái bản ở Hải Ngoại
19 Tháng Năm 20217:44 CH(Xem: 1699)
Quyển sách này được một người yêu sách ở Cali gửi đến. TSTV xin cảm ơn. Đại Học xuất bản, 1958
19 Tháng Năm 20214:56 CH(Xem: 1688)
Quyển sách này được một người yêu sách ở Cali gửi đến. Xin cảm ơn. "The Song of A Soldier's Wife". Bản dịch tiếng Anh của Huỳnh Sanh Thông. Illustrated by Trùng Dương. Printed in the U.S.A, 1981
18 Tháng Năm 20219:40 SA(Xem: 1711)
Một người yêu sách ở Cali gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Nhà xuất bản Lê Trần, California, 1990.
07 Tháng Mười 202112:03 CH(Xem: 249)
Bộ Quốc Gia Giáo Dục xuất bản, 1964
09 Tháng Tám 20215:47 CH(Xem: 801)
Á Châu xuất bản tại Sài Gòn trước năm 1975
09 Tháng Tám 20215:36 CH(Xem: 767)
Sống Mới xuất bản tại Sài Gòn trước năm 1975
07 Tháng Hai 20214:01 CH(Xem: 2026)
Bình Minh, Huế, 1960
03 Tháng Hai 20213:51 CH(Xem: 3179)
Chương trình Pháp văn ở bậc tiểu học. Nhà Xuất Bản Như Ý, 1956
27 Tháng Mười Một 202010:58 SA(Xem: 3958)
Tác gỉa xuất bản ở hải ngoại, 1991
27 Tháng Mười Một 202010:48 SA(Xem: 3666)
Chương trình giáo dục những năm 1959 - 1960's. Nam Sơn xuất bản.
27 Tháng Mười Một 202010:25 SA(Xem: 3263)
Cơ Sở Xuất Bản Trương Vĩnh Ký, 1974
06 Tháng Mười Một 20209:18 SA(Xem: 4213)
Xuất bản trước năm 1975. Zieleks tái bản ở hải ngoại năm 1981
19 Tháng Mười 20207:50 CH(Xem: 4636)
Xuất bản tại Gia Định, 1967
06 Tháng Bảy 20218:09 CH(Xem: 690)
Tạp Chí Văn Nghệ. Lá Bối xuất bản, tháng 6, 1966
04 Tháng Bảy 20214:37 CH(Xem: 671)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, tháng 5, 1966
26 Tháng Sáu 20214:20 CH(Xem: 716)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản. Tháng 4, năm 1966. Nọ bức dư đồ thử đứng coi, Sông sông, núi núi, khéo bia cười Biết bao lúc mới công vờn vẽ Sao đến bây giờ rách tả tơi ... (Tản Đà)
16 Tháng Sáu 20217:38 CH(Xem: 792)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, tháng 3, 1966
16 Tháng Sáu 20217:34 CH(Xem: 658)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, tháng 1,2, 1966
16 Tháng Sáu 20216:13 CH(Xem: 741)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, Tháng 12, 1965
16 Tháng Sáu 20216:07 CH(Xem: 730)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, Tháng 11, 1965
16 Tháng Sáu 20216:01 CH(Xem: 728)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, Tháng 10, 1965
06 Tháng Sáu 20216:36 CH(Xem: 1038)
Nhà Tuyên Úy Phật Giáo ấn hành, 1967.
22 Tháng Mười 20204:10 CH(Xem: 3682)
Nhà Sách Khai Trí xuất bản, 1968
28 Tháng Năm 20203:32 CH(Xem: 6583)
Tân Việt, 1958
08 Tháng Năm 20204:50 CH(Xem: 5322)
Quyển e-book này của bạn VA gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Trung Tâm Học Liệu, 1974
19 Tháng Năm 20197:03 CH(Xem: 8388)
Nhà Xuất Bản Nguyễn Hiến Lê, 1962
22 Tháng Giêng 20192:22 CH(Xem: 12587)
Sách thiếu trang 25. Quý vị nào có trang này thì cho TSTV xin một copy. Cảm ơn. Tòng Sơn xuất bản, 1973
09 Tháng Mười Một 20189:16 CH(Xem: 12849)
Quyển sách này là đóng góp của bạn S.. Chân thành cảm ơn bạn. Nguyên tác "The Prophet". Phạm Bích Thuỷ dịch sang tiếng Việt.
18 Tháng Bảy 20178:59 CH(Xem: 18597)
Sáng Tạo xuất bản
02 Tháng Sáu 20179:41 CH(Xem: 19428)
Đại Nam tái bản ở Hải Ngoại
22 Tháng Năm 20174:59 CH(Xem: 22759)
Tân Việt xuất bản, 1960
14 Tháng Ba 20178:21 CH(Xem: 20256)
Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Thành thật cảm ơn bác. Anh Minh và Ngạn Ôn dịch. Xuất bản năm 1964
05 Tháng Hai 20179:17 CH(Xem: 17577)
Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
26 Tháng Mười 201611:34 SA(Xem: 17865)
Tác giả xuất bản, 1961
23 Tháng Chín 20169:41 CH(Xem: 18251)
Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Xin cảm ơn. Nhà Sách Khai Trí, 1971
11 Tháng Tám 201611:23 CH(Xem: 22561)
Cuốn sách này là đóng góp của bác K. và bác R. Thành thật cảm ơn bác. Nhà Sách Khai Trí xuất bản, 1960
13 Tháng Bảy 20167:23 CH(Xem: 22255)
Cao Hiên tái bản, 1972
07 Tháng Ba 20177:49 CH
19 Tháng Mười 20218:04 CH
19 Tháng Mười 20217:58 CH
Khách Thăm Viếng
4,973,941
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss