07 Tháng Ba 20177:49 CH(Xem: 22098)
Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục), Vĩnh Sơn xuất bản năm 1969, đã được bác Th. tức bác R.S số hoá lại. Xin cảm ơn bác. Ấn bản này có thêm phần phụ lục về tang lễ của học giả Trần Trọng Kim.
01 Tháng Mười Hai 20189:47 CH(Xem: 597)
Bộ Quốc Gia Giáo Dục, 1962
05 Tháng Mười Một 20187:34 CH(Xem: 958)
Tác giả xuất bản, 1956
03 Tháng Mười Một 20182:34 CH(Xem: 707)
Nhà In Việt Hương, Sài Gòn, 1949
12 Tháng Chín 20181:37 CH(Xem: 1149)
Quyển E-book này được anh ĐTN và TP gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Viết theo quyển "La Vie de Mahatma Gandhi". Tân Á xuất bản, 1953
11 Tháng Chín 20189:51 CH(Xem: 1164)
Quyển e-book này được anh ĐTN và TP gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Lá Bối xuất bản lần thứ nhứt 1967 tại Sài Gòn
14 Tháng Tám 20182:38 CH(Xem: 2786)
Xin tri ân bạn Th, người đã gửi đến TSTV quyển sách này Cứu Thế Tùng Thư xuất bản, 1962
09 Tháng Tám 20182:55 CH(Xem: 2617)
E-book này là đóng góp của bạn Th. Xin cảm ơn. Cứu Thế Tùng Thư xuất bản, Sài Gòn, 1965.
11 Tháng Bảy 20184:10 CH(Xem: 2332)
Quyển sách này là đóng góp của một người bạn nhiệt tình bảo vệ lịch sử và văn hoá Việt Nam. Công Thần đời Gia-Long. Dịch giả: Nguyễn Thế Nghiệp. Bộ Văn Hoá Giáo Dục và Thanh Niên, 1968.
04 Tháng Bảy 20189:38 CH(Xem: 2180)
Mê Linh xuất bản, 1961
04 Tháng Bảy 20189:31 CH(Xem: 2648)
Lửa Thiêng xuất bản, 1970
24 Tháng Sáu 20187:32 CH(Xem: 3648)
Khảo cứu và quan điểm của một người Pháp thuộc địa về Đông Dương. L'indochine d'hier et d'aujourd'hui của Henri Cucherouset. Bản dịch của Vũ Công Nghi. L'éveil Économique xuất bản, 1926
22 Tháng Sáu 20184:50 CH(Xem: 2153)
... một lãnh tụ trọng yếu trong Phong Trào Đông Du miền Nam. Xây Dựng xuất bản, 1964
21 Tháng Sáu 20188:05 CH(Xem: 1966)
... và Tư Trào Cách Mạng Dân Quyền Đầu Thế Kỷ XX. Đông Á xuất bản, 1970.
19 Tháng Sáu 201810:18 CH(Xem: 2563)
Tác giả xuất bản, 1970
14 Tháng Sáu 20185:08 CH(Xem: 3477)
Tác giả xuất bản, 1970
10 Tháng Sáu 20188:19 CH(Xem: 2310)
Tân Việt xuất bản, 1960
03 Tháng Sáu 20185:53 CH(Xem: 3489)
Kỷ Nguyên Mới xuất bản, Sài Gòn, 1973
29 Tháng Năm 201811:47 SA(Xem: 2241)
Tác giả xuất bản (?). 1970 (?). Một tài liệu do Phương Lan, hay bà Bùi Thế Mỹ sưu khảo.
02 Tháng Năm 201811:42 CH(Xem: 2497)
Trình Bày xuất bản, 1967
02 Tháng Năm 201811:39 CH(Xem: 3351)
Nhóm Nghiên Cứu Sử Địa xuất bản, 1973
29 Tháng Tư 201810:30 CH(Xem: 3885)
Tác giả xuất bản, Sài Gòn, 1973
29 Tháng Tư 201810:19 CH(Xem: 3476)
Hồi ký của Linh mục Cao Văn Luận những năm 1940 - 1965. Xuất bản năm 1971, được Đại Nam in lại ở Hải ngoại. Sách thiếu trang 392, 393. Ai có hai trang này thì cho TSTV xin. Cảm ơn.
15 Tháng Tư 201810:33 SA(Xem: 2803)
E-book này được bác NĐK gửi đến. Xin cảm ơn. Chuyên đề : Lịch sử nam tiến của dân tộc Việt Nam Sài Gòn, 1970
04 Tháng Ba 20186:51 CH(Xem: 4649)
Xuất bản lần thứ 2, 1970
23 Tháng Hai 20181:30 CH(Xem: 5189)
Bộ Quôc Gia Giáo Dục xuất bản, 1959
19 Tháng Giêng 201811:22 SA(Xem: 4737)
Quyển sách này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin cảm ơn nhiều. An Tiêm xuất bản, 1974
19 Tháng Giêng 201811:15 SA(Xem: 5105)
Thuỵ Đình xuất bản, 1960
19 Tháng Giêng 201811:01 SA(Xem: 3995)
Sơn Quang xuất bản, 1968
19 Tháng Giêng 201810:55 SA(Xem: 6123)
Văn Sử Học xuất bản, 1973
19 Tháng Giêng 201810:45 SA(Xem: 5510)
Quyển sách này là đóng góp của bác R.S. Xin cảm ơn nhiều. Tác giả xuất bản, 1973
01 Tháng Giêng 20186:34 CH(Xem: 5662)
Quyển sách này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin cảm ơn. Dịch giả: Tu Trai Nguyễn Tạo. Bộ Quốc Gia Giáo Dục xuất bản, 1960
03 Tháng Mười Hai 20177:56 CH(Xem: 6690)
Nhà Sách Khai Trí, Sài Gòn, 1961
03 Tháng Mười Hai 20177:47 CH(Xem: 6594)
Nhà Sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969
03 Tháng Mười Hai 20177:36 CH(Xem: 6559)
Tác giả xuất bản, 1965
19 Tháng Mười Một 20177:27 CH(Xem: 4154)
Minh Tân xuất bản, Paris, 1952
18 Tháng Mười Một 20179:59 CH(Xem: 5048)
Xuất bản tại Hà Nội, 1925
09 Tháng Mười Một 20178:52 CH(Xem: 3988)
Hiệu Sách Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 1938
08 Tháng Mười Một 20171:23 CH(Xem: 5062)
Phổ Thông Bán Nguyệt San, số 3. 1943. Trong số này còn có bài "Tùng San Cảnh Lạt Sơn" của Bích Khê.
03 Tháng Mười 201711:19 CH(Xem: 4998)
Quyển sách này là đóng góp của anh ĐTN và TP. Xin cảm ợn Á Nam Trần Tuấn Khải phiên dịch. Bộ Quốc Gia Giáo Dục xuất bản, 1960
07 Tháng Mười Một 201811:59 SA(Xem: 520)
Tập thơ này được bạn S. gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Thanh Bối xuất bản, 1974
09 Tháng Tám 20182:34 CH(Xem: 1586)
Có Phụ Trương "Gương Bạc Mệnh", bản dịch từ chữ Hán truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Tín Đức Thư Xã, Sài Gòn, 1952
04 Tháng Tám 201810:07 CH(Xem: 1434)
Bản dịch tiếng Anh của Lê Xuân Thuỷ. Khai Trí xuất bản, 1963
21 Tháng Bảy 20182:19 CH(Xem: 1928)
Hương Sơn xuất bản, Hà Nội, 1952
17 Tháng Bảy 20181:53 CH(Xem: 1728)
Hán Việt văn đối chiếu. Bản dịch chữ Hán của Trương Cam Vũ. Xuất bản năm 1961 tại Chợ Lớn.
11 Tháng Mười 201812:09 CH(Xem: 778)
Huyền Trân xuất bản, 1972
04 Tháng Mười 201811:01 SA(Xem: 723)
Tuồng hát Cải lương cổ này là đóng góp của anh Đức Trí. Chân thành cảm ơn anh. Phạm Đình Khương xuất bản. In tại Nhà In Xưa Nay, Sài Gòn.
02 Tháng Mười 201811:31 CH(Xem: 601)
Tuồng cải lương cổ này được anh Đức Trí gửi đến. Xin cảm ơn. Lê Văn Phụng xuất bản, Sài Gòn, 1927
02 Tháng Mười 201811:43 SA(Xem: 692)
Tuồng cải lương cổ rất quý này là đóng góp của anh Đức Trí. Xin cảm ơn anh. Phạm Văn Cường xuất bản. In tại Nhà In Xưa Nay tại Sài Gòn, 1927.
01 Tháng Mười 201810:36 CH(Xem: 675)
Tuồng cải lương cổ này được anh Đức Trí gửi đến Tủ Sách Tiếng Việt. Xin cảm ơn. Phạm Văn Cường xuất bản. In tại nhà in Xưa Nay, Sài Gòn.
13 Tháng Năm 20188:04 CH(Xem: 1841)
Cuốn sách này được anh ĐTN và TP gửi đến TSTV. Xin chân thành cảm ơn. Triển Lãm Nhiếp Ảnh Toàn Quốc của Hội Việt - Mỹ kỳ 6, năm 1971
02 Tháng Mười Hai 20189:03 CH(Xem: 431)
Quyển e-book này được bạn S. gửi đến. Xin cảm ơn bạn. Nhà Sách Khai Trí, 1968
21 Tháng Tám 201812:06 CH(Xem: 1032)
Đây là đóng góp của một người bạn trẻ. Xin cảm ơn. Nhà In Các Công Báo, Sài Gòn, 1967
21 Tháng Tám 201812:01 CH(Xem: 724)
Đây là đóng góp của một người bạn trẻ. Xin cảm ơn. Nhà In Các Công Báo, 1962
21 Tháng Tám 201811:56 SA(Xem: 768)
Đây là đóng góp của một người bạn trẻ. Xin cảm ơn. Nhà In Các Công Báo, 1962
15 Tháng Tám 20184:36 CH(Xem: 1127)
Tri ân một người bạn từ phương xa đã gửi những quyển sách về luật pháp thời VNCH. In tại Nhà In Các Công Báo, Sài Gòn, 1962
15 Tháng Tám 20184:30 CH(Xem: 1142)
Quyển sách này được một người bạn trẻ gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Nhà In Các Công Báo, Sài Gòn, 1965
15 Tháng Tám 20184:25 CH(Xem: 1554)
Quyển sách này là đóng góp của một người bạn trẻ. Xin cảm ơn. Loại Sách Hồng Đức, Sài Gòn, 1973
16 Tháng Bảy 20182:31 CH(Xem: 1690)
Nguyễn Sĩ Giác phiên âm và dịch nghĩa. Nhà in Tôn Thất Lễ, 1962. Sách thiếu trang 323,324,349,350. Ai có những trang này cho TSTV xin. Cảm ơn.
11 Tháng Bảy 20183:58 CH(Xem: 1402)
Quyển sách này được một người bạn gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Xuất bản tại Sài Gòn, 1968
03 Tháng Sáu 20183:23 CH(Xem: 1727)
Tác giả xuất bản, 1974
11 Tháng Mười Hai 201812:32 CH(Xem: 271)
Lá Bối xuất bản, 1973
04 Tháng Mười Hai 201811:34 SA(Xem: 487)
Quyển e-book này là đóng góp của bạn S.. Xin cảm ơn bạn. Tân Việt xuất bản, Sài Gòn, 1960.
02 Tháng Mười Hai 20189:44 CH(Xem: 444)
Quyển e-book này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin cảm ơn. Giải Nobel Văn Chương năm 1956. Bản dịch của Bửu Ý. An Tiêm xuất bản, 1974
02 Tháng Mười Hai 20189:15 CH(Xem: 442)
Quyển e-book này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin cảm ơn. Nguyên tác: " The Snow Goose". Bản dịch của Trần Phong Giao và Hoàng Ưng. An Tiêm xuất bản, 1974.
02 Tháng Mười Hai 20189:08 CH(Xem: 428)
Quyển e-book này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin chân thành cảm ơn. Nguyên tác: " Le Petit Prince". Bản dịch của Bùi Giáng. An Tiêm xuất bản, 1966.
12 Tháng Mười Một 201810:24 CH(Xem: 707)
Quyển sách này được bạn S. gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan. Sáng Tạo xuất bản 1971
07 Tháng Mười Một 201811:53 SA(Xem: 725)
Quyển sách này được bạn S. gửi đến. Xin cảm ơn bạn. Viện Đại Học Huế xuất bản, 1963
06 Tháng Mười Một 20186:53 CH(Xem: 716)
Quyển sách này được anh ĐTN và TP gửi đến. Chân thành cảm ơn. Đồng Tháp xuất bản, 1972.
06 Tháng Mười Một 20186:44 CH(Xem: 737)
E-Book này được anh ĐTN và TP gửi đến. Xin cảm ơn. Đời Nay xuất bản, 1972
06 Tháng Mười Một 201812:47 CH(Xem: 675)
Quyển sách này là đóng góp của bạn S.. Xin cảm ơn. Xuất bản năm 1950 (?)
05 Tháng Mười Một 20187:54 CH(Xem: 830)
Sách này được bạn S. gửi đến TSTV. Xin chân thành cảm ơn. Nhà Sách Khai Trí, 1960
02 Tháng Mười Một 20185:47 CH(Xem: 1055)
Xuất bản năm 1959. Tái bản tại hải ngoại bởi Sudasie, 1983
07 Tháng Mười 201810:06 CH(Xem: 1233)
Minh hoạ, chú thích và được dịch sang tiếng Pháp bởi Alfred Bouchet. Xuất bản năm 1925 (?)
07 Tháng Mười 201810:28 SA(Xem: 961)
Vạn Hạnh xuất bản, 1967
05 Tháng Mười 20183:16 CH(Xem: 799)
Nam Cường xuất bản, Sài Gòn, 1956
05 Tháng Mười 20181:32 CH(Xem: 1040)
Người Bốn Phương xuất bản, 1955
27 Tháng Mười 20183:08 CH(Xem: 641)
Nhà Sách Vĩnh Hảo xuất bản, 1956
27 Tháng Mười 20183:00 CH(Xem: 649)
Nhà Sách Vĩnh Hảo xuất bản, 1955
11 Tháng Mười 201810:22 SA(Xem: 1205)
Quyển e-book này được V.A gửi đến, Xin cảm ơn bạn. Nguyên tác "L'Inconscient Et La Psychanalyse" Trẻ xuất bản, Sài Gòn, 1972.
11 Tháng Mười 201810:09 SA(Xem: 988)
Quyển e-book này được anh Đức Trí gửi đến Tủ Sách Tiếng Việt. Xin tri ân. Sao Mai xuất bản, 1949
04 Tháng Mười 201811:21 SA(Xem: 1146)
Một quyển sách rất cần thiết trong giáo dục. Quyển sách này được anh Đức Trí gửi đến. Tủ Sách Tiếng Việt xin cảm ơn. Thanh Trung Thư Xã xuất bản, 1950
27 Tháng Chín 20184:14 CH(Xem: 1561)
Quyển hạ: M-X Nhà Sách Khai Trí, 1970
22 Tháng Bảy 20183:15 CH(Xem: 1894)
Nhà Xuất Bản Thanh Tâm, Sài Gòn, 1958
03 Tháng Sáu 201812:17 CH(Xem: 2453)
Quyển sách này được anh ĐTN và TP gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Imprimerie Rey, Curiol & C.ie, Saigon, 1895
31 Tháng Năm 201811:40 SA(Xem: 2305)
Cuốn sách này được anh ĐTN và TP gửi đến TSTV. Xin cảm ơn nhiều. Imprimerie Rey, Curiol & C.ie xuất bản tại Sài Gòn, 1896
27 Tháng Mười Một 20183:38 CH(Xem: 438)
Tháng 12, 1958
22 Tháng Mười Một 20186:52 CH(Xem: 508)
Tháng 11, 1958
22 Tháng Mười Một 20181:37 CH(Xem: 458)
Tháng 10, 1958
21 Tháng Mười Một 20183:24 CH(Xem: 435)
Tháng 9, 1958
21 Tháng Mười Một 201812:46 CH(Xem: 457)
Tháng 8, 1958
20 Tháng Mười Một 201810:41 CH(Xem: 437)
Tháng 7, 1958
20 Tháng Mười Một 20184:23 CH(Xem: 431)
Tháng 6, 1958
19 Tháng Mười Một 201810:08 CH(Xem: 482)
Tháng 5, 1958
09 Tháng Mười Một 20189:16 CH(Xem: 633)
Quyển sách này là đóng góp của bạn S.. Chân thành cảm ơn bạn. Nguyên tác "The Prophet". Phạm Bích Thuỷ dịch sang tiếng Việt.
18 Tháng Bảy 20178:59 CH(Xem: 6500)
Cuốn sách này là đóng góp của anh ĐTN và TP. Xin cảm ơn. Sáng Tạo xuất bản
02 Tháng Sáu 20179:41 CH(Xem: 6812)
Đại Nam tái bản ở Hải Ngoại
22 Tháng Năm 20174:59 CH(Xem: 8274)
Tân Việt xuất bản, 1960
14 Tháng Ba 20178:21 CH(Xem: 8781)
Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Thành thật cảm ơn bác. Anh Minh và Ngạn Ôn dịch. Xuất bản năm 1964
05 Tháng Hai 20179:17 CH(Xem: 7733)
Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
26 Tháng Mười 201611:34 SA(Xem: 8243)
Tác giả xuất bản, 1961
23 Tháng Chín 20169:41 CH(Xem: 8066)
Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Xin cảm ơn. Nhà Sách Khai Trí, 1971
11 Tháng Tám 201611:23 CH(Xem: 10711)
Cuốn sách này là đóng góp của bác K. và bác R. Thành thật cảm ơn bác. Nhà Sách Khai Trí xuất bản, 1960
13 Tháng Bảy 20167:23 CH(Xem: 11206)
Cao Hiên tái bản, 1972
12 Tháng Bảy 20166:58 CH(Xem: 8141)
Người Mới xuất bản, 1960
10 Tháng Bảy 201612:14 SA(Xem: 10895)
Tân Việt xuất bản, 1958
07 Tháng Bảy 201610:46 SA(Xem: 10310)
Trung Tâm Huấn Luyện Nhân Vị Vĩnh Long, 1959
19 Tháng Năm 201612:13 SA(Xem: 9610)
Thi văn và giáo lý của giáo chủ Phật Giáo Hoà Hảo: nhà cách mạng Huỳnh Phú Sổ. Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương ấn hành, 1966
07 Tháng Ba 20177:49 CH
11 Tháng Mười Hai 201812:32 CH
04 Tháng Mười Hai 201811:34 SA
02 Tháng Mười Hai 20189:44 CH
02 Tháng Mười Hai 20189:15 CH
02 Tháng Mười Hai 20189:08 CH
02 Tháng Mười Hai 20189:03 CH
01 Tháng Mười Hai 20189:47 CH
27 Tháng Mười Một 20183:38 CH
22 Tháng Mười Một 20186:52 CH
Khách Thăm Viếng
3,335,869
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss