Tuesday, March 7, 20177:49 PM(View: 62273)
Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục), Vĩnh Sơn xuất bản năm 1969, đã được bác Th. tức bác R.S số hoá lại. Xin cảm ơn bác. Ấn bản này có thêm phần phụ lục về tang lễ của học giả Trần Trọng Kim.
Sunday, March 26, 20232:29 PM(View: 82)
Văn xuất bản, 1966
Friday, March 24, 20239:59 PM(View: 155)
Văn Hóa xuất bản ở hải ngoại, 1996
Thursday, February 23, 20238:34 PM(View: 680)
Đông Phương xuất bản, 1965
Sunday, February 19, 20232:08 PM(View: 467)
Phật Học Tòng Thơ xuất bản, Sài Gòn, 1956
Tuesday, January 24, 20232:46 PM(View: 1099)
Xuất bản tại Sài Gòn, 1971. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại.
Saturday, November 5, 20224:39 PM(View: 2341)
Kiến Quốc ấn hành tại hải ngoại, 2003. Tủ Sách Tiếng Việt xin phép tác giả cho post bản PDF của quyển sách này trên website TSTV. Xin tác giả liên lạc với TSTV nếu không đồng ý. Cảm ơn.
Saturday, November 5, 20224:28 PM(View: 1907)
Mekong Tị Nạn xuất bản tại hải ngoại, 1990. Tủ Sách Tiếng VIệt xin phép tác giả cho post bản PDF trên website của TSTV. Xin nhà xuất bản / tác giả liên lạc với TSTV nếu không đồng ý. Cảm ơn.
Thursday, May 26, 20227:07 PM(View: 3208)
Nhóm Nghiên Cứu Sử Địa Việt Nam xuất bản, Sài Gòn, 1971
Tuesday, May 3, 20229:04 AM(View: 3156)
Xuất bản tại Vinh, 1938
Friday, April 29, 202210:19 PM(View: 2678)
Sông Lam xuất bản, 1969
Friday, April 22, 20223:27 PM(View: 2701)
Sống Mới xuất bản, 1974
Wednesday, February 2, 20228:28 PM(View: 4049)
Đời xuất bản tại California, 1995
Saturday, December 25, 20211:42 PM(View: 3159)
Văn Nghệ xuất bản tại hải ngoại, 1998
Saturday, November 6, 20218:43 PM(View: 3566)
Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ, 2007. Hồi ký của những người tỵ nạn. E-book này đã được sự cho phép của tác giả để đưa lên trang Tủ Sách Tiếng Việt. Xin cảm ơn chị Kim Hà.
Saturday, November 6, 20218:37 PM(View: 5164)
Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ, 2008. Hồi ký vượt biên bằng đường bộ. E-book này đã được sự cho phép của tác giả để đưa lên trang Tủ Sách Tiếng Việt. Xin cảm ơn chị Kim Hà.
Friday, October 29, 20219:29 PM(View: 4613)
Tác giả xuất bản, San Jose, California, 1988
Friday, October 29, 20219:23 PM(View: 3696)
Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, 2008
Thursday, October 21, 20219:39 PM(View: 4542)
Sử Liệu Hiện Đại, 1973
Wednesday, October 13, 20214:18 PM(View: 5009)
In tại Sài Gòn, 1972
Sunday, September 12, 20215:30 PM(View: 4433)
Bản dịch của Lê Duy Mục. Khai Trí xuất bản, Sài Gòn 1961.
Sunday, September 12, 20215:22 PM(View: 4682)
Mặc Lâm xuất bản, 1968
Sunday, August 15, 20213:31 PM(View: 5353)
Dịch giả: Nguyễn Đình Diệm. Bộ Quốc Gia Giáo Dục, 1962
Saturday, July 24, 20214:29 PM(View: 5569)
Bản dịch của Lê Xuân Giáo. Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1973
Sunday, May 2, 20212:47 PM(View: 6857)
Xuất bản 1973
Sunday, May 2, 20212:43 PM(View: 5260)
Bản dịch của Người Sông Kiên và Lê Thị Duyên. Sông Kiên xuất bản, 1973
Monday, December 14, 20206:44 PM(View: 9567)
Văn Nghệ xuất bản tại hải ngoại, 1989
Monday, December 14, 20206:29 PM(View: 8733)
Văn Mới xuất bản tại hải ngoại, 2004
Tuesday, August 25, 202012:02 PM(View: 9892)
Bộ quân Sử - quyển III. Xuất bản năm 1971. Đại Nam tái bản ở hải ngoại.
Wednesday, June 3, 202010:04 PM(View: 5010)
Việt Hưng, 1990
Wednesday, May 27, 20208:50 AM(View: 4011)
Nhà Xuất Bản Cầu Kinh, USA, 1988
Wednesday, May 27, 20208:44 AM(View: 4432)
Wednesday, May 27, 20208:35 AM(View: 4615)
E-book của anh Thanh gửi đến.
Tuesday, May 12, 20207:06 PM(View: 14644)
Quyển e-book này được bác Đỗ Minh gửi đến. TSTV xin cảm ơn. Đồng Nai xuất bản, 1970.
Friday, January 3, 20208:49 PM(View: 13995)
Xuất bản 1971
Sunday, November 17, 20195:00 PM(View: 16467)
Bộ quân sử - quyển II. Xuất bản 1969. Ba xứ non sông một giải liền Máu đào xương trắng điểm tô nên Cơ trời dù đổi trò tang hải. Mặt đất chưa tan nghiệp tổ tiên Có nước có dân đừng rẻ rúng. Muốn còn muốn sống phải đua chen Giật mình nhớ truyện nghìn năm cũ. Chiêm - Lạp xưa kia vốn chẳng hèn. Nhượng Tống
Friday, November 15, 20196:47 PM(View: 14920)
Quyển e-book này được bạn Việt Anh gửi đến. Xin cảm ơn bạn. Tân Việt xuất bản, 1944?
Monday, September 30, 201910:53 PM(View: 16476)
Yên Sơn xuất bản, Hà Nội, 1953
Tuesday, September 24, 201911:59 AM(View: 14012)
Sông Nhị xuất bản, 1950. Trang bìa: hình vẽ Vương An Thạch
Wednesday, September 18, 20198:30 PM(View: 15145)
Sông Nhị xuất bản, Hà Nội, 1949
Sunday, May 22, 20228:02 PM(View: 2470)
Bản dịch của Vân Mồng Ngọc Minh xuất bản, Sài Gòn, 1966
Thursday, April 21, 20221:21 PM(View: 2395)
Phủ Quốc Vụ Khanh Văn Hóa xuất bản, 1972
Saturday, April 16, 20228:48 PM(View: 3062)
Nam Chi Tùng Thư xuất bản, 1965
Saturday, December 25, 20211:36 PM(View: 2675)
Cơ Sở Xuất Bản Phạm Quang Khai, Sài Gòn, 1968
Friday, December 24, 20217:03 PM(View: 2757)
An Tiêm xuất bản, Sài Gòn, 1974
Sunday, November 6, 20227:49 PM(View: 1277)
Nhạc sĩ xuất bản, Sài Gòn, 1966
Sunday, November 6, 20227:42 PM(View: 1823)
Trung Tâm Học Liệu xuất bản, 1971
Saturday, January 15, 20229:42 PM(View: 2440)
Xuân Thu xuất bản tại Sài Gòn, 1963 ?
Sunday, December 5, 20214:28 PM(View: 2329)
Nhà Sách và Xuất Bản Nam Á, Paris, 1993
Thursday, November 4, 20211:49 PM(View: 3169)
Bút Nhạc ấn hành tại Sài Gòn, 1973. Nhạc sĩ soạn lời Việt: Nguyễn Đình Toàn, Phạm Duy, Nhật Ngân, Cẩm Hoa, Đỗ Kim Bảng, Phạm Lê Phan.
Tuesday, October 19, 20217:58 PM(View: 3583)
Lá Bối, 1988
Saturday, November 5, 20223:37 PM(View: 1080)
Nam Chi Tùng Thư, 1967
Sunday, May 29, 20224:08 PM(View: 2341)
Tác giả xuất bản, Sài Gòn, 1968
Tuesday, September 21, 20219:56 PM(View: 2817)
Tạ Quang Phát phiên dịch, Bửu Cầm hiệu đính. Tổng Bộ Văn Hóa Xã Hội xuất bản, 1966.
Tuesday, September 21, 20219:49 PM(View: 3028)
Tạ Quang Phát phiên dịch. Bửu Cầm hiệu đính Bộ Văn Hóa Giáo Dục xuất bản, 1965
Tuesday, August 10, 20218:35 PM(View: 3097)
E-book này được ông Tường Vũ gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Giám Sát Viện, 1970
Sunday, February 7, 20213:43 PM(View: 5519)
Nam Sơn, 1957
Sunday, February 7, 20213:33 PM(View: 4969)
Nha Thông Tin Quốc Ngoại Đại Hàn, 1974
Monday, December 14, 20206:21 PM(View: 4947)
Xuất bản 1966
Friday, November 6, 202010:08 AM(View: 9400)
Nguồn Sáng xuất bản, Sài Gòn, 1973
Friday, November 6, 20209:26 AM(View: 6851)
Ca Dao xuất bản, Sài Gòn, 1974
Saturday, March 18, 20233:33 PM(View: 126)
Văn Nghệ xuất bản tại hải ngoại, 1985
Friday, March 10, 20238:35 PM(View: 311)
Sống Mới tái bản ở hải ngoại.
Friday, December 9, 202212:38 PM(View: 1414)
Vàng Son xuất bản, 1974
Friday, December 9, 202211:56 AM(View: 908)
Trình Bày xuất bản, 1966
Friday, December 9, 202211:36 AM(View: 917)
Đại Nam tái bản tại hải ngoại
Friday, December 9, 202211:26 AM(View: 804)
Tủ Sách Mây Hộng Xuân Thu tái bản ở hải ngoại. E-book này được nhà văn Trùng Dương gửi đến. TSTV xin cảm ơn.
Saturday, November 5, 20223:48 PM(View: 1573)
Cơ Sơ Nhân Văn xuất bản tại hải ngoại, 1985. Tủ Sách Tiếng VIệt xin phép tác giả cho post bản PDF của quyển sách này trên website TSTV. Xin tác giả liên lạc với TSTV nếu không đồng ý. Cảm ơn.
Thursday, June 30, 20227:51 PM(View: 2527)
Văn xuất bản, 1968
Wednesday, June 29, 20227:44 PM(View: 1891)
Lá Bối xuất bản, 1970
Sunday, June 26, 20229:26 PM(View: 1451)
Văn Nghệ xuất bản tại hải ngoại, 1987
Saturday, June 25, 20229:30 PM(View: 1579)
Văn Nghệ xuất bản ở hải ngoại, 1986
Monday, June 6, 20223:59 PM(View: 2021)
Bản dịch của Đỗ Kim Bảng. Bạt của Tô Thùy Yên. Kẻ sĩ xuất bản, Sài Gòn, 1968
Monday, June 6, 20222:12 PM(View: 2649)
Bản dịch của Thạch Chương, tức nhạc sĩ Cung Tiến. Văn xuất bản, Sài Gòn, 1966
Sunday, May 22, 20228:12 PM(View: 2725)
Ba Vì xuất bản, Sài Gòn, 1974
Tuesday, May 17, 202210:09 AM(View: 2520)
Lửa Thiêng, 1974
Saturday, April 9, 20227:43 PM(View: 4430)
Nhà Xuất Bản Sóng xuất bản lần thứ nhất tại Sài Gòn, 1974
Monday, May 9, 202212:31 PM(View: 2886)
Quyển sách này được ông Tường Vũ gửi đến. Xin cảm ơn. Sách mất một số trang đầu và trang cuối. Xuất bản tại Hà Nội khoảng năm 1920-1940
Sunday, May 8, 20228:40 PM(View: 3148)
Quyển sách này được ông Tường Vũ gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Tủ Sách Tiểu Học. Sở Học Chính Bắc Việt xuất bản, 1950
Tuesday, March 29, 20229:59 PM(View: 2425)
Xuất bản trước năm 1975 tại Sài Gòn.
Thursday, January 27, 20228:46 PM(View: 3054)
Cơ Sở Xuất Bản Sử Địa, 1970's.
Wednesday, January 26, 20222:27 PM(View: 3241)
Á Châu xuất bản, 1963
Wednesday, January 26, 20222:20 PM(View: 2871)
Bộ Văn Hóa Giáo Dục xuất bản, 1965
Friday, January 21, 20224:22 PM(View: 2766)
Sống Mới xuất bản, 1959 (?). Xuân Thu tái bản ở hải ngoại.
Friday, January 21, 20224:15 PM(View: 2902)
Bộ Quốc Gia Giáo Dục V.N.C.H. xuất bản trước năm 1975. Bách Việt tái bản ở hải ngoại.
Monday, January 17, 20226:05 PM(View: 3542)
Nhà Xuất Bản Cánh Hồng, Sài Gòn, 1973
Saturday, January 15, 20227:20 PM(View: 2227)
Bộ Giáo Dục xuất bản tại Sài Gòn, 1971. Đại Nam tái bản ở hải ngoại
Tuesday, January 24, 20232:26 PM(View: 503)
Từ khởi thủy đến năm 1973. Trí Đăng xuất bản 1973, do Viện Đại Học Hòa Hảo bảo trợ.
Thursday, January 5, 20237:56 PM(View: 532)
Nhà Sách Khai Trí bảo trợ xuất bản, 1970. Số báo này được một cộng tác viên gửi đến TSTV. Xin cảm ơn.
Thursday, January 5, 20237:44 PM(View: 831)
Nhà Sách Khai Trí bảo trợ xuất bản, 1974-1975. Số đặc biệt về Hoàng Sa và Trường Sa
Thursday, January 5, 20237:24 PM(View: 410)
Nhà Sách Khai Trí bảo trợ xuất bản, 1974. Số này có bản dịch "Thượng Kinh Ký Sự" của Hải Thượng Lãng Ông
Thursday, January 5, 20237:14 PM(View: 468)
Nhà Sách Khai Trí bảo trợ xuất bản, 1971. Số này có bản dịch "Thượng Kinh Ký Sự" của Hải Thượng Lãng Ông
Friday, November 18, 20223:09 PM(View: 1063)
Số đặc biệt ngày Đức Phật thành đạo. Xuất bản ngày 8 tháng 3, 1967
Friday, November 18, 20222:58 PM(View: 940)
Tạp chí nghiên cứu phát huy văn hóa Phật giáo và dân tộc. Năm thứ 2, tháng 12, 1965
Saturday, November 5, 20223:19 PM(View: 656)
Nguyệt san, tháng 1, 1975
Thursday, November 24, 20228:30 PM(View: 1080)
Viện Đại Học Vạn Hạnh xuất bản, 1970
Friday, November 18, 20223:16 PM(View: 1246)
Lá Bối xuất bản, 1967
Wednesday, June 22, 20229:20 PM(View: 2189)
Bản dịch Việt ngữ của Trí Hải và Bửu Đích. Viện Đại Học Vạn Hạnh xuất bản, 1971
Monday, December 13, 20211:01 PM(View: 3143)
Đại Nam tái bản tại hải ngoại, 1994
Saturday, December 11, 20215:53 PM(View: 2630)
Đại Nam tái bản ở hải ngoại. Sách thiếu những trang 45-50.
Thursday, December 9, 20217:57 PM(View: 3821)
Xuân Thu xuất bản
Sunday, December 5, 20214:07 PM(View: 4403)
Cadao xuất bản ngày 27 tháng 1, 1975
Sunday, December 5, 20214:01 PM(View: 3279)
Tủ Sách Triết Học xuất bản, 1971
Sunday, June 6, 20216:36 PM(View: 3949)
Nhà Tuyên Úy Phật Giáo ấn hành, 1967.
Thursday, October 22, 20204:10 PM(View: 8187)
Nhà Sách Khai Trí xuất bản, 1968
Thursday, May 28, 20203:32 PM(View: 11213)
Tân Việt, 1958
Friday, May 8, 20204:50 PM(View: 10328)
Quyển e-book này của bạn VA gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Trung Tâm Học Liệu, 1974
Sunday, May 19, 20197:03 PM(View: 12484)
Nhà Xuất Bản Nguyễn Hiến Lê, 1962
Tuesday, January 22, 20192:22 PM(View: 17688)
Sách thiếu trang 25. Quý vị nào có trang này thì cho TSTV xin một copy. Cảm ơn. Tòng Sơn xuất bản, 1973
Friday, November 9, 20189:16 PM(View: 19386)
Quyển sách này là đóng góp của bạn S.. Chân thành cảm ơn bạn. Nguyên tác "The Prophet". Phạm Bích Thuỷ dịch sang tiếng Việt.
Tuesday, July 18, 20178:59 PM(View: 25976)
Sáng Tạo xuất bản
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss