Tìm Tên Sách

Rừng Thẳm Bể Khơi - quyển 1

Sunday, July 28, 20199:20 PM(View: 8107)
Reader's Comment
Wednesday, August 14, 20199:05 AM
Guest
Cám ơn ad, theo mình biết, nhà văn Ngọc Sơn không viết nhiều nên tìm được một cuốn tiểu thuyết của ông thật là qúy giá vô cùng. Lời văn và thoại của ông thật là dể mến. Mình háo hức đón chờ những tác phảm còn lưu lại của ông.

Thân chào.
Send comment
Your Name
Your email address
Tuesday, March 7, 2017(View: 54480)
Sunday, May 22, 2022(View: 96)
Tuesday, May 17, 2022(View: 259)
Monday, May 9, 2022(View: 189)
Monday, May 9, 2022(View: 219)
Sunday, May 8, 2022(View: 259)
Tuesday, May 3, 2022(View: 206)
Friday, April 29, 2022(View: 355)
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss