Tuesday, March 7, 20177:49 PM(View: 54486)
Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục), Vĩnh Sơn xuất bản năm 1969, đã được bác Th. tức bác R.S số hoá lại. Xin cảm ơn bác. Ấn bản này có thêm phần phụ lục về tang lễ của học giả Trần Trọng Kim.
Tuesday, May 3, 20229:04 AM(View: 206)
Xuất bản tại Vinh, 1938
Friday, April 29, 202210:19 PM(View: 356)
Sông Lam xuất bản, 1969
Friday, April 22, 20223:27 PM(View: 372)
Sống Mới xuất bản, 1974
Wednesday, February 2, 20228:28 PM(View: 997)
Đời xuất bản tại California, 1995
Saturday, December 25, 20211:42 PM(View: 1000)
Văn Nghệ xuất bản tại hải ngoại, 1998
Saturday, November 6, 20218:43 PM(View: 1460)
Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ, 2007. Hồi ký của những người tỵ nạn. E-book này đã được sự cho phép của tác giả để đưa lên trang Tủ Sách Tiếng Việt. Xin cảm ơn chị Kim Hà.
Saturday, November 6, 20218:37 PM(View: 2230)
Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ, 2008. Hồi ký vượt biên bằng đường bộ. E-book này đã được sự cho phép của tác giả để đưa lên trang Tủ Sách Tiếng Việt. Xin cảm ơn chị Kim Hà.
Friday, October 29, 20219:29 PM(View: 1939)
Tác giả xuất bản, San Jose, California, 1988
Friday, October 29, 20219:23 PM(View: 1416)
Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, 2008
Thursday, October 21, 20219:39 PM(View: 1852)
Sử Liệu Hiện Đại, 1973
Wednesday, October 13, 20214:18 PM(View: 2137)
In tại Sài Gòn, 1972
Sunday, September 12, 20215:30 PM(View: 2259)
Bản dịch của Lê Duy Mục. Khai Trí xuất bản, Sài Gòn 1961.
Sunday, September 12, 20215:22 PM(View: 1850)
Mặc Lâm xuất bản, 1968
Sunday, August 15, 20213:31 PM(View: 2648)
Dịch giả: Nguyễn Đình Diệm. Bộ Quốc Gia Giáo Dục, 1962
Saturday, July 24, 20214:29 PM(View: 2944)
Bản dịch của Lê Xuân Giáo. Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1973
Sunday, May 2, 20212:47 PM(View: 3921)
Xuất bản 1973
Sunday, May 2, 20212:43 PM(View: 2847)
Bản dịch của Người Sông Kiên và Lê Thị Duyên. Sông Kiên xuất bản, 1973
Monday, December 14, 20206:44 PM(View: 6185)
Văn Nghệ xuất bản tại hải ngoại, 1989
Monday, December 14, 20206:29 PM(View: 5750)
Văn Mới xuất bản tại hải ngoại, 2004
Tuesday, August 25, 202012:02 PM(View: 7000)
Bộ quân Sử - quyển III. Xuất bản năm 1971. Đại Nam tái bản ở hải ngoại.
Wednesday, June 3, 202010:04 PM(View: 2357)
Việt Hưng, 1990
Wednesday, May 27, 20208:50 AM(View: 2004)
Nhà Xuất Bản Cầu Kinh, USA, 1988
Wednesday, May 27, 20208:44 AM(View: 2090)
Wednesday, May 27, 20208:35 AM(View: 2004)
E-book của anh Thanh gửi đến.
Tuesday, May 12, 20207:06 PM(View: 10561)
Quyển e-book này được bác Đỗ Minh gửi đến. TSTV xin cảm ơn. Đồng Nai xuất bản, 1970.
Friday, January 3, 20208:49 PM(View: 10986)
Xuất bản 1971
Sunday, November 17, 20195:00 PM(View: 13070)
Bộ quân sử - quyển II. Xuất bản 1969. Ba xứ non sông một giải liền Máu đào xương trắng điểm tô nên Cơ trời dù đổi trò tang hải. Mặt đất chưa tan nghiệp tổ tiên Có nước có dân đừng rẻ rúng. Muốn còn muốn sống phải đua chen Giật mình nhớ truyện nghìn năm cũ. Chiêm - Lạp xưa kia vốn chẳng hèn. Nhượng Tống
Friday, November 15, 20196:47 PM(View: 11702)
Quyển e-book này được bạn Việt Anh gửi đến. Xin cảm ơn bạn. Tân Việt xuất bản, 1944?
Monday, September 30, 201910:53 PM(View: 12868)
Yên Sơn xuất bản, Hà Nội, 1953
Tuesday, September 24, 201911:59 AM(View: 10780)
Sông Nhị xuất bản, 1950. Trang bìa: hình vẽ Vương An Thạch
Wednesday, September 18, 20198:30 PM(View: 12182)
Sông Nhị xuất bản, Hà Nội, 1949
Tuesday, September 10, 20193:10 PM(View: 15186)
Xuất bản năm 1958
Tuesday, August 20, 20197:13 PM(View: 12195)
Cơ Sở Báo Chí và Xuất Bản Tự Do, 1962
Friday, August 16, 20199:56 PM(View: 12344)
Sách thiếu trang 26-30. Cơ Sở Báo Chí và Xuất Bản Tự Do, 1960
Monday, June 24, 20196:56 PM(View: 12496)
Quyển e-book này được bác Thanh gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Xuất bản tại Sài Gòn, 1973
Sunday, May 19, 20196:27 PM(View: 14193)
Qùinh Lâm xuất bản trước năm 1975. Xuân Thu in lại ở Hải Ngoại
Wednesday, December 26, 201811:00 AM(View: 14925)
Cảm ơn anh DTN và TP đã gửi đến e-book này. Nhà Xuất Bản Vạn Hạnh, 1963
Wednesday, December 26, 201810:52 AM(View: 15875)
Cảm ơn anh DTN và TP đã gửi đến e-book này. Mặt Đất xuất bản, 1974
Sunday, May 22, 20228:02 PM(View: 114)
Bản dịch của Vân Mồng Ngọc Minh xuất bản, Sài Gòn, 1966
Thursday, April 21, 20221:21 PM(View: 372)
Phủ Quốc Vụ Khanh Văn Hóa xuất bản, 1972
Saturday, April 16, 20228:48 PM(View: 468)
Nam Chi Tùng Thư xuất bản, 1965
Saturday, December 25, 20211:36 PM(View: 744)
Cơ Sở Xuất Bản Phạm Quang Khai, Sài Gòn, 1968
Friday, December 24, 20217:03 PM(View: 866)
An Tiêm xuất bản, Sài Gòn, 1974
Saturday, January 15, 20229:42 PM(View: 626)
Xuân Thu xuất bản tại Sài Gòn, 1963 ?
Sunday, December 5, 20214:28 PM(View: 909)
Nhà Sách và Xuất Bản Nam Á, Paris, 1993
Thursday, November 4, 20211:49 PM(View: 1380)
Bút Nhạc ấn hành tại Sài Gòn, 1973. Nhạc sĩ soạn lời Việt: Nguyễn Đình Toàn, Phạm Duy, Nhật Ngân, Cẩm Hoa, Đỗ Kim Bảng, Phạm Lê Phan.
Tuesday, October 19, 20217:58 PM(View: 1226)
Lá Bối, 1988
Sunday, January 17, 20211:31 PM(View: 3375)
Bốn Phương xuất bản trước năm 1975. Được in lại ở hải ngoại.
Saturday, January 16, 20215:18 PM(View: 3826)
Hương Xưa xuất bản trước năm 1975. Được in lại tại hải ngoại.
Tuesday, September 21, 20219:56 PM(View: 1558)
Tạ Quang Phát phiên dịch, Bửu Cầm hiệu đính. Tổng Bộ Văn Hóa Xã Hội xuất bản, 1966.
Tuesday, September 21, 20219:49 PM(View: 1588)
Tạ Quang Phát phiên dịch. Bửu Cầm hiệu đính Bộ Văn Hóa Giáo Dục xuất bản, 1965
Tuesday, August 10, 20218:35 PM(View: 1742)
E-book này được ông Tường Vũ gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Giám Sát Viện, 1970
Sunday, February 7, 20213:43 PM(View: 3371)
Nam Sơn, 1957
Sunday, February 7, 20213:33 PM(View: 3220)
Nha Thông Tin Quốc Ngoại Đại Hàn, 1974
Monday, December 14, 20206:21 PM(View: 2783)
Xuất bản 1966
Friday, November 6, 202010:08 AM(View: 6686)
Nguồn Sáng xuất bản, Sài Gòn, 1973
Friday, November 6, 20209:26 AM(View: 4712)
Ca Dao xuất bản, Sài Gòn, 1974
Sunday, October 4, 20203:21 PM(View: 5929)
E-book này được bạn Tùng gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, Sài Gòn, 1956
Thursday, June 4, 202010:09 AM(View: 6538)
Sunday, May 22, 20228:12 PM(View: 113)
Ba Vì xuất bản, Sài Gòn, 1974
Tuesday, May 17, 202210:09 AM(View: 259)
Lửa Thiêng, 1974
Saturday, April 9, 20227:43 PM(View: 763)
Nhà Xuất Bản Sóng xuất bản lần thứ nhất tại Sài Gòn, 1974
Saturday, April 9, 20227:19 PM(View: 502)
Thời Điểm xuất bản ở hải ngoại, 1993
Monday, March 28, 20221:50 PM(View: 635)
Xuân Thu xuất bản ở hải ngoại.
Sunday, March 27, 20228:49 PM(View: 649)
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Đỏ. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại. Trang bìa từ https://sites.google.com/site/tusachtuoihoa/truyen-tuoi-hoa
Thursday, March 24, 20222:49 PM(View: 425)
Tủ Sách Tuổi Hoa, Loại Hoa Đỏ. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
Saturday, March 19, 20224:05 PM(View: 458)
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Xanh Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
Friday, March 18, 20227:59 PM(View: 462)
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Xanh. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
Tuesday, March 15, 202210:21 AM(View: 377)
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Xanh. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
Sunday, March 13, 20224:34 PM(View: 448)
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Xanh. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
Wednesday, March 9, 20228:21 PM(View: 474)
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Tím. Tuổi Hoa xuất bản năm 1971. Trang bìa từ https://sites.google.com/site/tusachtuoihoa/truyen-tuoi-hoa
Tuesday, March 8, 20225:30 PM(View: 427)
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Đỏ. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
Sunday, March 6, 20228:58 PM(View: 508)
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Đỏ. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
Wednesday, March 2, 20223:49 PM(View: 601)
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Xanh. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
Monday, February 28, 20224:53 PM(View: 559)
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Tím. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
Monday, May 9, 202212:31 PM(View: 219)
Quyển sách này được ông Tường Vũ gửi đến. Xin cảm ơn. Sách mất một số trang đầu và trang cuối. Xuất bản tại Hà Nội khoảng năm 1920-1940
Sunday, May 8, 20228:40 PM(View: 259)
Quyển sách này được ông Tường Vũ gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Tủ Sách Tiểu Học. Sở Học Chính Bắc Việt xuất bản, 1950
Tuesday, March 29, 20229:59 PM(View: 484)
Xuất bản trước năm 1975 tại Sài Gòn.
Thursday, January 27, 20228:46 PM(View: 719)
Cơ Sở Xuất Bản Sử Địa, 1970's.
Wednesday, January 26, 20222:27 PM(View: 842)
Á Châu xuất bản, 1963
Wednesday, January 26, 20222:20 PM(View: 702)
Bộ Văn Hóa Giáo Dục xuất bản, 1965
Friday, January 21, 20224:22 PM(View: 745)
Sống Mới xuất bản, 1959 (?). Xuân Thu tái bản ở hải ngoại.
Friday, January 21, 20224:15 PM(View: 737)
Bộ Quốc Gia Giáo Dục V.N.C.H. xuất bản trước năm 1975. Bách Việt tái bản ở hải ngoại.
Monday, January 17, 20226:05 PM(View: 765)
Nhà Xuất Bản Cánh Hồng, Sài Gòn, 1973
Saturday, January 15, 20227:20 PM(View: 660)
Bộ Giáo Dục xuất bản tại Sài Gòn, 1971. Đại Nam tái bản ở hải ngoại
Monday, May 9, 20227:22 PM(View: 189)
Tuyên Úy Phật Giáo Không Quân ấn hành năm 1965
Tuesday, March 29, 20229:52 PM(View: 313)
Tiếng nói Trường Trung Học Ngô Quyền - Biên Hòa. Số Mùa Xuân năm Ất Tỵ, 1965
Tuesday, July 6, 20218:09 PM(View: 1480)
Tạp Chí Văn Nghệ. Lá Bối xuất bản, tháng 6, 1966
Sunday, July 4, 20214:37 PM(View: 1434)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, tháng 5, 1966
Saturday, June 26, 20214:20 PM(View: 1492)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản. Tháng 4, năm 1966. Nọ bức dư đồ thử đứng coi, Sông sông, núi núi, khéo bia cười Biết bao lúc mới công vờn vẽ Sao đến bây giờ rách tả tơi ... (Tản Đà)
Wednesday, June 16, 20217:38 PM(View: 1815)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, tháng 3, 1966
Wednesday, June 16, 20217:34 PM(View: 1510)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, tháng 1,2, 1966
Wednesday, June 16, 20216:13 PM(View: 1664)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, Tháng 12, 1965
Monday, December 13, 20211:01 PM(View: 1158)
Đại Nam tái bản tại hải ngoại, 1994
Saturday, December 11, 20215:53 PM(View: 923)
Đại Nam tái bản ở hải ngoại. Sách thiếu những trang 45-50.
Thursday, December 9, 20217:57 PM(View: 1410)
Xuân Thu xuất bản
Sunday, December 5, 20214:07 PM(View: 1679)
Cadao xuất bản ngày 27 tháng 1, 1975
Sunday, December 5, 20214:01 PM(View: 1327)
Tủ Sách Triết Học xuất bản, 1971
Sunday, June 6, 20216:36 PM(View: 2175)
Nhà Tuyên Úy Phật Giáo ấn hành, 1967.
Thursday, October 22, 20204:10 PM(View: 5816)
Nhà Sách Khai Trí xuất bản, 1968
Thursday, May 28, 20203:32 PM(View: 8406)
Tân Việt, 1958
Friday, May 8, 20204:50 PM(View: 7166)
Quyển e-book này của bạn VA gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Trung Tâm Học Liệu, 1974
Sunday, May 19, 20197:03 PM(View: 9929)
Nhà Xuất Bản Nguyễn Hiến Lê, 1962
Tuesday, January 22, 20192:22 PM(View: 14714)
Sách thiếu trang 25. Quý vị nào có trang này thì cho TSTV xin một copy. Cảm ơn. Tòng Sơn xuất bản, 1973
Friday, November 9, 20189:16 PM(View: 16168)
Quyển sách này là đóng góp của bạn S.. Chân thành cảm ơn bạn. Nguyên tác "The Prophet". Phạm Bích Thuỷ dịch sang tiếng Việt.
Tuesday, July 18, 20178:59 PM(View: 21616)
Sáng Tạo xuất bản
Friday, June 2, 20179:41 PM(View: 21898)
Đại Nam tái bản ở Hải Ngoại
Monday, May 22, 20174:59 PM(View: 25467)
Tân Việt xuất bản, 1960
Tuesday, March 14, 20178:21 PM(View: 22647)
Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Thành thật cảm ơn bác. Anh Minh và Ngạn Ôn dịch. Xuất bản năm 1964
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss