book-banner

Website Tủ Sách Tiếng Việt được thành lập vào cuối năm 2015 với thiện chí giữ gìn sách báo tiếng Việt. Chúng tôi đã đi tìm mua, mượn các sách báo cũ để scan, edit từng trang và đưa lên website cho người Việt khắp nơi có thể dễ dàng có được copy của những quyển sách khó tìm. Mục đích của sự cố gắng này là cung cấp kiến thức nhằm giúp người đọc trong việc học hỏi, giảng dạy và nghiên cứu. Từ lúc đầu, chúng tôi đã chủ trương bất vụ lợi và chưa từng thay đổi. Tủ Sách Tiếng Việt chỉ có một website DUY NHẤT là www.tusachtiengviet.com và không liên quan đến bất cứ một tổ chức hay nhóm nào khác có website hay có tên tương tự. Chúng tôi yêu cầu E-books lấy từ Tủ Sách Tiếng Việt phải được xử dụng trong việc học hỏi, giảng dạy, nghiên cứu và không được dùng để kiếm tiền hay sinh lợi. 

TSTV xin chân thành cảm ơn bạn đọc.