07 Tháng Ba 20177:49 CH(Xem: 52218)
Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục), Vĩnh Sơn xuất bản năm 1969, đã được bác Th. tức bác R.S số hoá lại. Xin cảm ơn bác. Ấn bản này có thêm phần phụ lục về tang lễ của học giả Trần Trọng Kim.
25 Tháng Mười Hai 20211:42 CH(Xem: 403)
Văn Nghệ xuất bản tại hải ngoại, 1998
06 Tháng Mười Một 20218:43 CH(Xem: 918)
Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ, 2007. Hồi ký của những người tỵ nạn. E-book này đã được sự cho phép của tác giả để đưa lên trang Tủ Sách Tiếng Việt. Xin cảm ơn chị Kim Hà.
06 Tháng Mười Một 20218:37 CH(Xem: 1064)
Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ, 2008. Hồi ký vượt biên bằng đường bộ. E-book này đã được sự cho phép của tác giả để đưa lên trang Tủ Sách Tiếng Việt. Xin cảm ơn chị Kim Hà.
29 Tháng Mười 20219:29 CH(Xem: 1206)
Tác giả xuất bản, San Jose, California, 1988
29 Tháng Mười 20219:23 CH(Xem: 848)
Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, 2008
21 Tháng Mười 20219:39 CH(Xem: 1184)
Sử Liệu Hiện Đại, 1973
13 Tháng Mười 20214:18 CH(Xem: 1378)
In tại Sài Gòn, 1972
12 Tháng Chín 20215:30 CH(Xem: 1436)
Bản dịch của Lê Duy Mục. Khai Trí xuất bản, Sài Gòn 1961.
12 Tháng Chín 20215:22 CH(Xem: 1279)
Mặc Lâm xuất bản, 1968
15 Tháng Tám 20213:31 CH(Xem: 1689)
Dịch giả: Nguyễn Đình Diệm. Bộ Quốc Gia Giáo Dục, 1962
24 Tháng Bảy 20214:29 CH(Xem: 1794)
Bản dịch của Lê Xuân Giáo. Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1973
02 Tháng Năm 20212:47 CH(Xem: 2998)
Xuất bản 1973
02 Tháng Năm 20212:43 CH(Xem: 2259)
Bản dịch của Người Sông Kiên và Lê Thị Duyên. Sông Kiên xuất bản, 1973
14 Tháng Mười Hai 20206:44 CH(Xem: 4811)
Văn Nghệ xuất bản tại hải ngoại, 1989
14 Tháng Mười Hai 20206:29 CH(Xem: 4243)
Văn Mới xuất bản tại hải ngoại, 2004
25 Tháng Tám 202012:02 CH(Xem: 6144)
Bộ quân Sử - quyển III. Xuất bản năm 1971. Đại Nam tái bản ở hải ngoại.
03 Tháng Sáu 202010:04 CH(Xem: 1216)
Việt Hưng, 1990
27 Tháng Năm 20208:50 SA(Xem: 1458)
Nhà Xuất Bản Cầu Kinh, USA, 1988
27 Tháng Năm 20208:44 SA(Xem: 1318)
27 Tháng Năm 20208:35 SA(Xem: 1349)
E-book của anh Thanh gửi đến.
12 Tháng Năm 20207:06 CH(Xem: 8806)
Quyển e-book này được bác Đỗ Minh gửi đến. TSTV xin cảm ơn. Đồng Nai xuất bản, 1970.
03 Tháng Giêng 20208:49 CH(Xem: 9468)
Xuất bản 1971
17 Tháng Mười Một 20195:00 CH(Xem: 11493)
Bộ quân sử - quyển II. Xuất bản 1969. Ba xứ non sông một giải liền Máu đào xương trắng điểm tô nên Cơ trời dù đổi trò tang hải. Mặt đất chưa tan nghiệp tổ tiên Có nước có dân đừng rẻ rúng. Muốn còn muốn sống phải đua chen Giật mình nhớ truyện nghìn năm cũ. Chiêm - Lạp xưa kia vốn chẳng hèn. Nhượng Tống
15 Tháng Mười Một 20196:47 CH(Xem: 10090)
Quyển e-book này được bạn Việt Anh gửi đến. Xin cảm ơn bạn. Tân Việt xuất bản, 1944?
30 Tháng Chín 201910:53 CH(Xem: 11220)
Yên Sơn xuất bản, Hà Nội, 1953
24 Tháng Chín 201911:59 SA(Xem: 9823)
Sông Nhị xuất bản, 1950. Trang bìa: hình vẽ Vương An Thạch
18 Tháng Chín 20198:30 CH(Xem: 10887)
Sông Nhị xuất bản, Hà Nội, 1949
10 Tháng Chín 20193:10 CH(Xem: 13808)
Xuất bản năm 1958
20 Tháng Tám 20197:13 CH(Xem: 10916)
Cơ Sở Báo Chí và Xuất Bản Tự Do, 1962
16 Tháng Tám 20199:56 CH(Xem: 10628)
Sách thiếu trang 26-30. Cơ Sở Báo Chí và Xuất Bản Tự Do, 1960
24 Tháng Sáu 20196:56 CH(Xem: 11625)
Quyển e-book này được bác Thanh gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Xuất bản tại Sài Gòn, 1973
19 Tháng Năm 20196:27 CH(Xem: 13042)
Qùinh Lâm xuất bản trước năm 1975. Xuân Thu in lại ở Hải Ngoại
26 Tháng Mười Hai 201811:00 SA(Xem: 13862)
Cảm ơn anh DTN và TP đã gửi đến e-book này. Nhà Xuất Bản Vạn Hạnh, 1963
26 Tháng Mười Hai 201810:52 SA(Xem: 14707)
Cảm ơn anh DTN và TP đã gửi đến e-book này. Mặt Đất xuất bản, 1974
20 Tháng Mười Hai 20181:31 CH(Xem: 1432)
Nam Á xuất bản, Paris, 1989. Hồi ký của một người tù cải tạo.
20 Tháng Mười Hai 20181:27 CH(Xem: 1469)
Nam Á xuất bản tại Paris, 1989. Hồi ký của một người tù cải tạo.
01 Tháng Mười Hai 20189:47 CH(Xem: 16059)
Bộ Quốc Gia Giáo Dục, 1962
05 Tháng Mười Một 20187:34 CH(Xem: 14259)
Tác giả xuất bản, 1956
25 Tháng Mười Hai 20211:36 CH(Xem: 331)
Cơ Sở Xuất Bản Phạm Quang Khai, Sài Gòn, 1968
24 Tháng Mười Hai 20217:03 CH(Xem: 310)
An Tiêm xuất bản, Sài Gòn, 1974
29 Tháng Mười 20219:14 CH(Xem: 797)
Đại Nam tái bản ở Hải Ngoại. Sách thiếu trang 47,48,49,50.
27 Tháng Mười 20217:00 CH(Xem: 782)
Sống Mới tái bản ở Hải Ngoại
08 Tháng Tám 20219:36 CH(Xem: 1526)
E-book này được các bạn yêu thơ và sách quý gửi đến TSTV. Bản in đầu tiên. Nhà In Công Lực, Hà Nội, 1940. Từ sưu tập điện tử Gallica của Thư viện Quốc gia Pháp. (Bản này đã được edited)
15 Tháng Giêng 20229:42 CH(Xem: 181)
Xuân Thu xuất bản tại Sài Gòn, 1963 ?
05 Tháng Mười Hai 20214:28 CH(Xem: 398)
Nhà Sách và Xuất Bản Nam Á, Paris, 1993
04 Tháng Mười Một 20211:49 CH(Xem: 807)
Bút Nhạc ấn hành tại Sài Gòn, 1973. Nhạc sĩ soạn lời Việt: Nguyễn Đình Toàn, Phạm Duy, Nhật Ngân, Cẩm Hoa, Đỗ Kim Bảng, Phạm Lê Phan.
19 Tháng Mười 20217:58 CH(Xem: 753)
Lá Bối, 1988
17 Tháng Giêng 20211:31 CH(Xem: 2826)
Bốn Phương xuất bản trước năm 1975. Được in lại ở hải ngoại.
16 Tháng Giêng 20215:18 CH(Xem: 3066)
Hương Xưa xuất bản trước năm 1975. Được in lại tại hải ngoại.
21 Tháng Chín 20219:56 CH(Xem: 953)
Tạ Quang Phát phiên dịch, Bửu Cầm hiệu đính. Tổng Bộ Văn Hóa Xã Hội xuất bản, 1966.
21 Tháng Chín 20219:49 CH(Xem: 1029)
Tạ Quang Phát phiên dịch. Bửu Cầm hiệu đính Bộ Văn Hóa Giáo Dục xuất bản, 1965
10 Tháng Tám 20218:35 CH(Xem: 1226)
E-book này được ông Tường Vũ gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Giám Sát Viện, 1970
07 Tháng Hai 20213:43 CH(Xem: 2353)
Nam Sơn, 1957
07 Tháng Hai 20213:33 CH(Xem: 2431)
Nha Thông Tin Quốc Ngoại Đại Hàn, 1974
14 Tháng Mười Hai 20206:21 CH(Xem: 2183)
Xuất bản 1966
06 Tháng Mười Một 202010:08 SA(Xem: 5543)
Nguồn Sáng xuất bản, Sài Gòn, 1973
06 Tháng Mười Một 20209:26 SA(Xem: 3853)
Ca Dao xuất bản, Sài Gòn, 1974
04 Tháng Mười 20203:21 CH(Xem: 4788)
E-book này được bạn Tùng gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, Sài Gòn, 1956
04 Tháng Sáu 202010:09 SA(Xem: 5763)
27 Tháng Giêng 20229:01 CH(Xem: 13)
Làng Văn xuất bản tại hải ngoại, 1987
15 Tháng Giêng 20227:09 CH(Xem: 199)
Đời Nay xuất bản tại Sài Gòn, 1963
15 Tháng Giêng 20227:06 CH(Xem: 161)
Văn Nghệ xuất bản tại Sài Gòn, 1972
13 Tháng Giêng 20229:11 CH(Xem: 204)
Văn Nghệ xuất bản tại Sài Gòn năm 1967, Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
05 Tháng Giêng 20221:02 CH(Xem: 283)
An Tiêm xuất bản, 1971. Bản dịch tiếng Việt của Trùng Dương. E-book này được dịch giả gửi đến. Cảm ơn chị Anna Thái
03 Tháng Giêng 202210:59 CH(Xem: 276)
Văn xuất bản, 1972. E-book này được tác giả gửi đến. Cảm ơn chị Anna Thái
25 Tháng Mười Hai 20217:46 CH(Xem: 392)
Nguyệt San Tân Văn số 42. Tháng 10, 1971. E-book này được tác giả gửi đến. Cảm ơn chị Anna Thái
24 Tháng Mười Hai 20216:56 CH(Xem: 464)
Nguyễn Đình Vượng xuất bản, Sài Gòn, 1971.
14 Tháng Mười Hai 202110:43 SA(Xem: 736)
Xuân Thu tái bản ở hải ngoại, 1989
05 Tháng Mười Hai 20214:13 CH(Xem: 384)
Truyện tiểu thuyết dã sử. Được tái bản ở hải ngoại
04 Tháng Mười Một 20211:39 CH(Xem: 872)
Phan Lệ Thanh dịch. Hoa Nắng xuất bản lần thứ ba, Sài Gòn, 1971
19 Tháng Mười 20218:04 CH(Xem: 988)
Truyện hay tiền chiến. Xuân Thu tái bản ở Hải Ngoại
13 Tháng Mười 20214:09 CH(Xem: 948)
Xuất bản trước năm 1975
13 Tháng Mười 20214:01 CH(Xem: 765)
Xây Dựng xuất bản, 1962
07 Tháng Mười 202112:12 CH(Xem: 892)
Xây Dựng xuất bản, 1963
06 Tháng Mười 20218:14 CH(Xem: 786)
Tuổi Ngọc xuất bản, 1971
27 Tháng Giêng 20228:46 CH(Xem: 5)
Cơ Sở Xuất Bản Sử Địa, 1970's.
26 Tháng Giêng 20222:27 CH(Xem: 31)
Á Châu xuất bản, 1963
26 Tháng Giêng 20222:20 CH(Xem: 30)
Bộ Văn Hóa Giáo Dục xuất bản, 1965
21 Tháng Giêng 20224:22 CH(Xem: 110)
Sống Mới xuất bản, 1959 (?). Xuân Thu tái bản ở hải ngoại.
21 Tháng Giêng 20224:15 CH(Xem: 158)
Bộ Quốc Gia Giáo Dục V.N.C.H. xuất bản trước năm 1975. Bách Việt tái bản ở hải ngoại.
17 Tháng Giêng 20226:05 CH(Xem: 160)
Nhà Xuất Bản Cánh Hồng, Sài Gòn, 1973
15 Tháng Giêng 20227:20 CH(Xem: 154)
Bộ Giáo Dục xuất bản tại Sài Gòn, 1971. Đại Nam tái bản ở hải ngoại
15 Tháng Giêng 20227:15 CH(Xem: 217)
Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
19 Tháng Mười Hai 20217:50 CH(Xem: 532)
Văn Nghệ xuất bản, 1988
09 Tháng Mười Hai 20217:48 CH(Xem: 657)
Xuân Thu xuất bản
06 Tháng Bảy 20218:09 CH(Xem: 1103)
Tạp Chí Văn Nghệ. Lá Bối xuất bản, tháng 6, 1966
04 Tháng Bảy 20214:37 CH(Xem: 1053)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, tháng 5, 1966
26 Tháng Sáu 20214:20 CH(Xem: 1041)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản. Tháng 4, năm 1966. Nọ bức dư đồ thử đứng coi, Sông sông, núi núi, khéo bia cười Biết bao lúc mới công vờn vẽ Sao đến bây giờ rách tả tơi ... (Tản Đà)
16 Tháng Sáu 20217:38 CH(Xem: 1247)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, tháng 3, 1966
16 Tháng Sáu 20217:34 CH(Xem: 1067)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, tháng 1,2, 1966
16 Tháng Sáu 20216:13 CH(Xem: 1108)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, Tháng 12, 1965
16 Tháng Sáu 20216:07 CH(Xem: 1084)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, Tháng 11, 1965
16 Tháng Sáu 20216:01 CH(Xem: 1078)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, Tháng 10, 1965
13 Tháng Mười Hai 20211:01 CH(Xem: 362)
Đại Nam tái bản tại hải ngoại, 1994
11 Tháng Mười Hai 20215:53 CH(Xem: 361)
Đại Nam tái bản ở hải ngoại. Sách thiếu những trang 45-50.
09 Tháng Mười Hai 20217:57 CH(Xem: 421)
Xuân Thu xuất bản
05 Tháng Mười Hai 20214:07 CH(Xem: 481)
Cadao xuất bản ngày 27 tháng 1, 1975
05 Tháng Mười Hai 20214:01 CH(Xem: 520)
Tủ Sách Triết Học xuất bản, 1971
06 Tháng Sáu 20216:36 CH(Xem: 1457)
Nhà Tuyên Úy Phật Giáo ấn hành, 1967.
22 Tháng Mười 20204:10 CH(Xem: 4349)
Nhà Sách Khai Trí xuất bản, 1968
28 Tháng Năm 20203:32 CH(Xem: 7501)
Tân Việt, 1958
08 Tháng Năm 20204:50 CH(Xem: 6081)
Quyển e-book này của bạn VA gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Trung Tâm Học Liệu, 1974
19 Tháng Năm 20197:03 CH(Xem: 9132)
Nhà Xuất Bản Nguyễn Hiến Lê, 1962
22 Tháng Giêng 20192:22 CH(Xem: 13609)
Sách thiếu trang 25. Quý vị nào có trang này thì cho TSTV xin một copy. Cảm ơn. Tòng Sơn xuất bản, 1973
09 Tháng Mười Một 20189:16 CH(Xem: 14116)
Quyển sách này là đóng góp của bạn S.. Chân thành cảm ơn bạn. Nguyên tác "The Prophet". Phạm Bích Thuỷ dịch sang tiếng Việt.
18 Tháng Bảy 20178:59 CH(Xem: 19946)
Sáng Tạo xuất bản
02 Tháng Sáu 20179:41 CH(Xem: 20874)
Đại Nam tái bản ở Hải Ngoại
22 Tháng Năm 20174:59 CH(Xem: 24042)
Tân Việt xuất bản, 1960
14 Tháng Ba 20178:21 CH(Xem: 21385)
Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Thành thật cảm ơn bác. Anh Minh và Ngạn Ôn dịch. Xuất bản năm 1964
07 Tháng Ba 20177:49 CH
27 Tháng Giêng 20229:01 CH
27 Tháng Giêng 20228:46 CH
26 Tháng Giêng 20222:20 CH
Khách Thăm Viếng
5,214,818
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss