07 Tháng Ba 20177:49 CH(Xem: 40446)
Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục), Vĩnh Sơn xuất bản năm 1969, đã được bác Th. tức bác R.S số hoá lại. Xin cảm ơn bác. Ấn bản này có thêm phần phụ lục về tang lễ của học giả Trần Trọng Kim.
25 Tháng Tám 202012:02 CH(Xem: 1588)
Bộ quân Sử - quyển III. Xuất bản năm 1971. Đại Nam tái bản ở hải ngoại.
12 Tháng Năm 20207:06 CH(Xem: 3149)
Quyển e-book này được bác Đỗ Minh gửi đến. TSTV xin cảm ơn. Đồng Nai xuất bản, 1970.
03 Tháng Giêng 20208:49 CH(Xem: 4596)
Xuất bản 1971
17 Tháng Mười Một 20195:00 CH(Xem: 5711)
Bộ quân sử - quyển II. Xuất bản 1969. Ba xứ non sông một giải liền Máu đào xương trắng điểm tô nên Cơ trời dù đổi trò tang hải. Mặt đất chưa tan nghiệp tổ tiên Có nước có dân đừng rẻ rúng. Muốn còn muốn sống phải đua chen Giật mình nhớ truyện nghìn năm cũ. Chiêm - Lạp xưa kia vốn chẳng hèn. Nhượng Tống
15 Tháng Mười Một 20196:47 CH(Xem: 4952)
Quyển e-book này được bạn Việt Anh gửi đến. Xin cảm ơn bạn. Tân Việt xuất bản, 1944?
30 Tháng Chín 201910:53 CH(Xem: 5680)
Yên Sơn xuất bản, Hà Nội, 1953
24 Tháng Chín 201911:59 SA(Xem: 5317)
Sông Nhị xuất bản, 1950. Trang bìa: hình vẽ Vương An Thạch
18 Tháng Chín 20198:30 CH(Xem: 5688)
Sông Nhị xuất bản, Hà Nội, 1949
10 Tháng Chín 20193:10 CH(Xem: 6981)
Xuất bản năm 1958
20 Tháng Tám 20197:13 CH(Xem: 5540)
Cơ Sở Báo Chí và Xuất Bản Tự Do, 1962
16 Tháng Tám 20199:56 CH(Xem: 5217)
Sách thiếu trang 26-30. Cơ Sở Báo Chí và Xuất Bản Tự Do, 1960
24 Tháng Sáu 20196:56 CH(Xem: 6342)
Quyển e-book này được bác Thanh gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Xuất bản tại Sài Gòn, 1973
19 Tháng Năm 20196:27 CH(Xem: 7567)
Qùinh Lâm xuất bản trước năm 1975. Xuân Thu in lại ở Hải Ngoại
26 Tháng Mười Hai 201811:00 SA(Xem: 8101)
Cảm ơn anh DTN và TP đã gửi đến e-book này. Nhà Xuất Bản Vạn Hạnh, 1963
26 Tháng Mười Hai 201810:52 SA(Xem: 8696)
Cảm ơn anh DTN và TP đã gửi đến e-book này. Mặt Đất xuất bản, 1974
01 Tháng Mười Hai 20189:47 CH(Xem: 9372)
Bộ Quốc Gia Giáo Dục, 1962
05 Tháng Mười Một 20187:34 CH(Xem: 8276)
Tác giả xuất bản, 1956
03 Tháng Mười Một 20182:34 CH(Xem: 7911)
Nhà In Việt Hương, Sài Gòn, 1949
12 Tháng Chín 20181:37 CH(Xem: 7999)
Viết theo quyển "La Vie de Mahatma Gandhi". Tân Á xuất bản, 1953
11 Tháng Chín 20189:51 CH(Xem: 8433)
Lá Bối xuất bản lần thứ nhứt 1967 tại Sài Gòn
14 Tháng Tám 20182:38 CH(Xem: 11670)
Xin tri ân bạn Th, người đã gửi đến TSTV quyển sách này Cứu Thế Tùng Thư xuất bản, 1962
09 Tháng Tám 20182:55 CH(Xem: 12714)
E-book này là đóng góp của bạn Th. Xin cảm ơn. Cứu Thế Tùng Thư xuất bản, Sài Gòn, 1965.
11 Tháng Bảy 20184:10 CH(Xem: 10252)
Quyển sách này là đóng góp của một người bạn nhiệt tình bảo vệ lịch sử và văn hoá Việt Nam. Công Thần đời Gia-Long. Dịch giả: Nguyễn Thế Nghiệp. Bộ Văn Hoá Giáo Dục và Thanh Niên, 1968.
04 Tháng Bảy 20189:38 CH(Xem: 9888)
Mê Linh xuất bản, 1961
04 Tháng Bảy 20189:31 CH(Xem: 10780)
Lửa Thiêng xuất bản, 1970
24 Tháng Sáu 20187:32 CH(Xem: 12185)
Khảo cứu và quan điểm của một người Pháp thuộc địa về Đông Dương. L'indochine d'hier et d'aujourd'hui của Henri Cucherouset. Bản dịch của Vũ Công Nghi. L'éveil Économique xuất bản, 1926
22 Tháng Sáu 20184:50 CH(Xem: 8537)
... một lãnh tụ trọng yếu trong Phong Trào Đông Du miền Nam. Xây Dựng xuất bản, 1964
21 Tháng Sáu 20188:05 CH(Xem: 8645)
... và Tư Trào Cách Mạng Dân Quyền Đầu Thế Kỷ XX. Đông Á xuất bản, 1970.
19 Tháng Sáu 201810:18 CH(Xem: 10719)
Tác giả xuất bản, 1970
14 Tháng Sáu 20185:08 CH(Xem: 13791)
Tác giả xuất bản, 1970
10 Tháng Sáu 20188:19 CH(Xem: 10640)
Tân Việt xuất bản, 1960
03 Tháng Sáu 20185:53 CH(Xem: 12240)
Kỷ Nguyên Mới xuất bản, Sài Gòn, 1973
29 Tháng Năm 201811:47 SA(Xem: 8341)
Tác giả xuất bản (?). 1970 (?). Một tài liệu do Phương Lan, hay bà Bùi Thế Mỹ sưu khảo.
02 Tháng Năm 201811:42 CH(Xem: 8813)
Trình Bày xuất bản, 1967
02 Tháng Năm 201811:39 CH(Xem: 12008)
Nhóm Nghiên Cứu Sử Địa xuất bản, 1973
29 Tháng Tư 201810:30 CH(Xem: 13338)
Tác giả xuất bản, Sài Gòn, 1973
29 Tháng Tư 201810:19 CH(Xem: 12786)
Hồi ký của Linh mục Cao Văn Luận những năm 1940 - 1965. Xuất bản năm 1971, được Đại Nam in lại ở Hải ngoại. Sách thiếu trang 392, 393. Ai có hai trang này thì cho TSTV xin. Cảm ơn.
15 Tháng Tư 201810:33 SA(Xem: 10507)
E-book này được bác NĐK gửi đến. Xin cảm ơn. Chuyên đề : Lịch sử nam tiến của dân tộc Việt Nam Sài Gòn, 1970
04 Tháng Ba 20186:51 CH(Xem: 13258)
Xuất bản lần thứ 2, 1970
26 Tháng Mười 20209:43 SA(Xem: 57)
Nhóm Sinh Viên Văn Hóa, Sài Gòn, 1966
22 Tháng Mười 20204:05 CH(Xem: 167)
Tạp Chí Văn Nghệ xuất bản, 1964
16 Tháng Sáu 202011:11 SA(Xem: 1668)
E-book này được một người vô danh gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Tôn Thất Lương chú thích và dẫn giải. Nhà Xuất Bản Tố Như, Huế, 1949 (?)
11 Tháng Ba 20199:00 CH(Xem: 6580)
Mai Lĩnh xuất bản, 1952.
09 Tháng Ba 201911:01 CH(Xem: 6711)
Xuân Thu tái bản ở Hải Ngoại
20 Tháng Mười Một 20196:43 CH(Xem: 3849)
Viện Đại Học Vạn Hạnh, 1972
10 Tháng Hai 20199:39 CH(Xem: 7055)
10 Tháng Hai 20199:30 CH(Xem: 6790)
Nhân Bản xuất bản.
11 Tháng Mười 201812:09 CH(Xem: 6571)
Huyền Trân xuất bản, 1972
04 Tháng Mười 201811:01 SA(Xem: 6564)
Tuồng hát Cải lương cổ này là đóng góp của anh Đức Trí. Chân thành cảm ơn anh. Phạm Đình Khương xuất bản. In tại Nhà In Xưa Nay, Sài Gòn.
02 Tháng Mười 201811:31 CH(Xem: 5484)
Tuồng cải lương cổ này được anh Đức Trí gửi đến. Xin cảm ơn. Lê Văn Phụng xuất bản, Sài Gòn, 1927
04 Tháng Mười 20203:21 CH(Xem: 602)
E-book này được bạn Tùng gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, Sài Gòn, 1956
04 Tháng Sáu 202010:09 SA(Xem: 2074)
29 Tháng Tư 20201:35 CH(Xem: 1873)
Viện Khảo Cổ, 1966. Một quyển sách hiếm hoi về nhân chủng học.
26 Tháng Tư 20203:08 CH(Xem: 1715)
Cơ Sở Xuất Bản Trương Vĩnh Ký, 1974
14 Tháng Tư 20202:49 CH(Xem: 2413)
Xuất bản tại Sài Gòn, 1965
02 Tháng Mười Hai 20189:03 CH(Xem: 5636)
Quyển e-book này được bạn S. gửi đến. Xin cảm ơn bạn. Nhà Sách Khai Trí, 1968
21 Tháng Tám 201812:06 CH(Xem: 5899)
Đây là đóng góp của một người bạn trẻ. Xin cảm ơn. Nhà In Các Công Báo, Sài Gòn, 1967
21 Tháng Tám 201812:01 CH(Xem: 4256)
Đây là đóng góp của một người bạn trẻ. Xin cảm ơn. Nhà In Các Công Báo, 1962
21 Tháng Tám 201811:56 SA(Xem: 5060)
Đây là đóng góp của một người bạn trẻ. Xin cảm ơn. Nhà In Các Công Báo, 1962
15 Tháng Tám 20184:36 CH(Xem: 5683)
Tri ân một người bạn từ phương xa đã gửi những quyển sách về luật pháp thời VNCH. In tại Nhà In Các Công Báo, Sài Gòn, 1962
26 Tháng Mười 202010:04 SA(Xem: 57)
Cơ Sở Phạm Quang Khai xuất bản trước năm 1975. Đại Nam tái bản ở hải ngoại.
25 Tháng Mười 20206:29 CH(Xem: 106)
Ấn bản thứ ba, Văn Nghệ, Westminster, California xuất bản năm 2000, 496 trang, gồm cả phần Phụ Lục, Danh Biểu, và danh sách Tác Giả Và Tác Phẩm. E-book này được chị Anna Thái Nguyễn gửi đến với sự cho phép của bà Võ Phiến. Xin cảm ơn.
20 Tháng Mười 20204:32 CH(Xem: 271)
Truyện hay tiền chiến. Ngày Mai xuất bản trước năm 1975. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
20 Tháng Mười 20204:20 CH(Xem: 355)
Xuất bản năm 1970. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
20 Tháng Mười 20204:09 CH(Xem: 263)
Hoàng Đông Phương xuất bản, 1969
02 Tháng Tám 20204:25 CH(Xem: 2069)
Một câu chuyện thú vị về hành trình đi tìm một chi tiết lịch sử. Văn Nghệ xuất bản tại hải ngoại, 1987
02 Tháng Tám 20204:06 CH(Xem: 1549)
Sách xuất bản thời tiền chiến. Đông Nam Á tái bản ở hải ngoai. Sách mất những trang cuối. Ai có những trang này thì cho TSTV xin. Cảm ơn.
29 Tháng Bảy 202011:33 SA(Xem: 1338)
Minh Phương, 1936
29 Tháng Bảy 202011:29 SA(Xem: 1160)
Minh Phương, 1936
28 Tháng Bảy 20203:39 CH(Xem: 1201)
Minh Phương, 1935-1936
28 Tháng Bảy 20203:15 CH(Xem: 1072)
Minh Phương xuất bản, Hà Nội, 1935-1936
28 Tháng Bảy 20203:05 CH(Xem: 1077)
Minh Phương, Hà Nội, 1935-1936
24 Tháng Bảy 20202:22 CH(Xem: 1152)
Minh Phương, 1935
24 Tháng Bảy 20202:14 CH(Xem: 1164)
Minh Phương, 1935
21 Tháng Bảy 20207:09 CH(Xem: 1174)
Minh Phương, 1935
21 Tháng Bảy 20206:53 CH(Xem: 1201)
Minh Phương, 1935
19 Tháng Mười 20207:50 CH(Xem: 438)
Xuất bản tại Gia Định, 1967
19 Tháng Mười 20207:35 CH(Xem: 334)
Xuất bản tại gia định, 1967
12 Tháng Mười 20202:02 CH(Xem: 260)
Hội Phật Tử Việt Nam xuất bản, Hà Nội, 1948
15 Tháng Tám 20204:52 CH(Xem: 1546)
Xuất bản trước năm 1975. Đại Nam tái bản ở hải ngoại
30 Tháng Bảy 20201:57 CH(Xem: 1829)
Nam Sơn xuất bản, Sài Gòn, 1966
13 Tháng Bảy 202011:36 SA(Xem: 1686)
E-book này được một người vô danh gửi đến. TSTV xin cảm ơn. Tủ Sách Ra Khơi, 1958 (?)
10 Tháng Bảy 20208:37 CH(Xem: 1450)
Dịch giả: Đinh Thụ. Khai Trí, 1975
06 Tháng Bảy 20205:54 CH(Xem: 1452)
Dịch giả: Đinh Thụ. Khai Trí, 1973
29 Tháng Sáu 20203:11 CH(Xem: 1589)
Dịch giả: Đình Thụ. Khai Trí, 1972
27 Tháng Sáu 20202:55 CH(Xem: 1844)
Dịch giả: Đình Thụ. Khai Trí, 1972
03 Tháng Sáu 202010:23 CH(Xem: 1589)
15 tháng 7, 1957
12 Tháng Ba 202010:16 SA(Xem: 2052)
Tháng 5, 1961
12 Tháng Ba 202010:11 SA(Xem: 1871)
Tháng 4, 1961
12 Tháng Ba 202010:04 SA(Xem: 1880)
Tháng 3, 1961
12 Tháng Ba 202010:01 SA(Xem: 1777)
Tháng 2, 1961
26 Tháng Hai 202010:48 SA(Xem: 1982)
Tháng 1, 1961
17 Tháng Hai 20209:55 SA(Xem: 2236)
Tháng 12, 1960
15 Tháng Hai 20201:30 CH(Xem: 1905)
Tháng 11, 1960
22 Tháng Mười 20204:10 CH(Xem: 196)
Nhà Sách Khai Trí xuất bản, 1968
28 Tháng Năm 20203:32 CH(Xem: 2519)
Tân Việt, 1958
08 Tháng Năm 20204:50 CH(Xem: 1940)
Quyển e-book này của bạn VA gửi đến TSTV. Xin cảm ơn. Trung Tâm Học Liệu, 1974
19 Tháng Năm 20197:03 CH(Xem: 5087)
Nhà Xuất Bản Nguyễn Hiến Lê, 1962
22 Tháng Giêng 20192:22 CH(Xem: 8020)
Sách thiếu trang 25. Quý vị nào có trang này thì cho TSTV xin một copy. Cảm ơn. Tòng Sơn xuất bản, 1973
09 Tháng Mười Một 20189:16 CH(Xem: 7609)
Quyển sách này là đóng góp của bạn S.. Chân thành cảm ơn bạn. Nguyên tác "The Prophet". Phạm Bích Thuỷ dịch sang tiếng Việt.
18 Tháng Bảy 20178:59 CH(Xem: 13740)
Sáng Tạo xuất bản
02 Tháng Sáu 20179:41 CH(Xem: 14383)
Đại Nam tái bản ở Hải Ngoại
22 Tháng Năm 20174:59 CH(Xem: 17421)
Tân Việt xuất bản, 1960
14 Tháng Ba 20178:21 CH(Xem: 15929)
Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Thành thật cảm ơn bác. Anh Minh và Ngạn Ôn dịch. Xuất bản năm 1964
05 Tháng Hai 20179:17 CH(Xem: 14025)
Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
26 Tháng Mười 201611:34 SA(Xem: 14396)
Tác giả xuất bản, 1961
23 Tháng Chín 20169:41 CH(Xem: 14164)
Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Xin cảm ơn. Nhà Sách Khai Trí, 1971
11 Tháng Tám 201611:23 CH(Xem: 18219)
Cuốn sách này là đóng góp của bác K. và bác R. Thành thật cảm ơn bác. Nhà Sách Khai Trí xuất bản, 1960
13 Tháng Bảy 20167:23 CH(Xem: 18069)
Cao Hiên tái bản, 1972
12 Tháng Bảy 20166:58 CH(Xem: 14289)
Người Mới xuất bản, 1960
07 Tháng Ba 20177:49 CH
26 Tháng Mười 202010:04 SA
26 Tháng Mười 20209:43 SA
25 Tháng Mười 20206:29 CH
22 Tháng Mười 20204:10 CH
Khách Thăm Viếng
4,460,990
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss