Tìm Tên Sách

Thuyết Mạc

18 Tháng Mười Một 20179:59 CH(Xem: 14550)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Giêng 201610:25 CH(Xem: 23069)
"Theo sử Trung Hoa, Vương quốc Phù Nam được thành lập từ thế kỷ 12 trước Dương lịch. Sau thời kỳ cực thịnh từ thế kỷ thứ 3 đến thứ 5, Vương quốc Phù Nam bị Chân Lạp (tức Cao Miên) xâm chiếm và tiêu diệt vào cuối thế kỷ thứ 6. Trên bản đồ, Phù Nam bị xoá hẳn tên. Đến thế kỷ thứ 17, các Quốc vương Chân Lạp nhường một phần đất cho Việt Nam để đền ơn bảo hộ ngai vàng. Từ đó, phần lớn đất Phù Nam trở thành Miền Nam Việt Nam ngày nay..." Nguyên Nhiều xuất bản, 1974
10 Tháng Giêng 201610:12 CH(Xem: 18801)
Nhà xuất bản Phù Sa, Saigon, 1959
10 Tháng Giêng 201610:02 CH(Xem: 19125)
Khai Trí Sài-Gòn phát hành, 1973
10 Tháng Giêng 20169:29 CH(Xem: 15371)
1764 - 1916: Lê Văn Duyệt, Trương Đăng Quế, Trương Công Định, Lê Trung Đình, Nguyễn Suỵ. Nam Quang xuất bản, 1973
10 Tháng Giêng 20169:10 CH(Xem: 18676)
Lịch sử Hà Nội. Những Kinh Thành có trước Hà Nội: Thành Cổ Loa, Thành Liên Lâu, Thành Long Biên. Quyển nhất. Nhà xuất bản Gió Việt, Saigon, 1953
09 Tháng Giêng 20162:01 CH(Xem: 15518)
Lịch sử cách mạng Việt Nam cận kim và các cuộc nội chiến Trung Hoa. Hồi ký của Hoàng Nam Hùng. Phạm Dật Đức biên soan. Ấn quán Hồng Phát, Cholon, 1959
09 Tháng Giêng 20161:44 CH(Xem: 16322)
Tài liệu về cuộc tranh đấu của anh em lao động và sinh viên Việt Nam ở Pháp từ 1926 tới 1930. Nam Việt xuất bản, Saigon
09 Tháng Giêng 20161:31 CH(Xem: 19267)
Lửa Sống xuất bản, Saigon, 1949
09 Tháng Giêng 20161:18 CH(Xem: 16566)
Tủ sách Những Mảnh Gương. Nhà xuất bản Tân Việt, Saigon, 1950
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss