Tìm Tên Sách
Tuồng cải lương cổ rất quý này là đóng góp của anh Đức Trí. Xin cảm ơn anh. Phạm Văn Cường xuất bản. In tại Nhà In Xưa Nay tại Sài Gòn, 1927.
Truyện hay tiền chiến. Xuân Thu tái bản ở Hải Ngoại
E-book này được bác Thanh gửi đến. Chân thành cảm ơn bác. Nhà Xuất Bản Kỷ Nguyên, 1969
Cánh Bằng xuất bản trước năm 1975. Bách Việt tái bản tại hải ngoại năm 1994. Để giữ gìn những cuốn sách quý báu của nước Việt, tôi xin phép các nhà xuất bản được chuyển những cuốn sách này qua dạng e-book để nhiều người khăp nơi có thể tìm đọc.
15 tháng 7, 1957
Truyện dài lịch sử thượng cổ và thời đại của nước Việt Nam. Nhà Xuất Bản Quê Hương, 1950
Bộ Quốc Gia Giáo Dục xuất bản, 1956
Xuân Thu xuất bản tại Sài Gòn, 1963 ?
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss