Tìm Tên Sách
Một tác phẩm khác của tác giả "Tuấn - Chàng Trai Nước Việt" Dân Ta xuất bản. 1957
Chỉ Ngũ Sắc, Đà Nẵng, 1973
Những bài thơ nổi tiếng của các thi sĩ Phương Tây do Lê Văn Hoè biên dịch. Quốc Học Thư Xã xuất bản, Hà Nội, 1951
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, Tháng 7, 1965
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản. Tháng 4, năm 1966. Nọ bức dư đồ thử đứng coi, Sông sông, núi núi, khéo bia cười Biết bao lúc mới công vờn vẽ Sao đến bây giờ rách tả tơi ... (Tản Đà)
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, tháng 5, 1966
Tạp Chí Văn Nghệ. Lá Bối xuất bản, tháng 6, 1966
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, Tháng 8, 1965
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, Tháng 9, 1965
Tạp Chí Văn Nghệ, Lá Bối xuất bản, Tháng 10, 1965
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss