Tìm Tên Sách
Có Phụ Trương "Gương Bạc Mệnh", bản dịch từ chữ Hán truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Tín Đức Thư Xã, Sài Gòn, 1952
Lịch sử Hà Nội. Những Kinh Thành có trước Hà Nội: Thành Cổ Loa, Thành Liên Lâu, Thành Long Biên. Quyển nhất. Nhà xuất bản Gió Việt, Saigon, 1953
Hoàng Xuân Hãn dẫn và chú thích những bài văn cổ về Hà Thành thất thủ và Hoàng Diệu. Sông Nhị xuất bản, Hà Nội, 1950
Hai Chậu Lan Tố Tâm là tên của tập truyện gồm 19 truyện ngắn của nhà văn Phan Du, và cũng là tác phẩm được giải nhì trong cuộc thi truyện ngắn giữa các quốc gia Đông Nam Á năm 1964. Cảo Thơm xuất bản, 1965
1945-1964 Việc Từng Ngày. Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Thành thật cảm ơn Bác.
Dân Ta xuất bản, 1957
Tuồng Hát Bội (tập 1). Đỗ Nhật Tân phiên âm và chú giải. Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hoá xuất bản. 1971.
Tuồng cải lương cổ này được anh Đức Trí gửi đến Tủ Sách Tiếng Việt. Xin cảm ơn. Phạm Văn Cường xuất bản. In tại nhà in Xưa Nay, Sài Gòn.
Bộ Quốc Gia Giáo Dục xuất bản, 1962
Quyển 1: Hầm Mỏ - Công Kỹ Nghệ. Lửa Thiêng xuất bản, 1972
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss