Tìm Tên Sách
Sơn Quang xuất bản, 1967
Truyện hay tiền chiến. Đại Nam tái bản ở Hải Ngoại.
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Tím Xuân Thu tái bản tại hải ngoại
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Tím. Tuổi Hoa xuất bản năm 1971. Trang bìa từ https://sites.google.com/site/tusachtuoihoa/truyen-tuoi-hoa
Nguyên tác "The Kreutzer Sonata". Bản dịch của Trần Văn Điền. Đất Sống xuất bản, 1973
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss