Tìm Tên Sách
Đây là đóng góp của một người bạn trẻ. Xin cảm ơn. Nhà In Các Công Báo, 1962
Gió Bốn Phương, 1967. Bản dịch của Vũ Minh Thiều.
Truyện Lê Thái Tổ khởi nghĩa ở Lam Sơn. Bản dịch của Mạc Bảo Thần. Tân Việt xuất bản. 1956
Cần Thơ Ấn Quán xuất bản. 1959
Tác giả xuất bản, Sài Gòn, 1968
Văn xuất bản, 1972. E-book này được tác giả gửi đến. Cảm ơn chị Anna Thái
Tân Việt Nam xuất bản, Hà Nội, 1942
E-book này được anh Đức Trí gửi đến. TSTV xin cảm ơn. Imprimerie D'Extrême-Orient, Hà Nội, Hải Phòng, 1922
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss