Tìm Tên Sách
Đây là đóng góp của một người bạn trẻ. Xin cảm ơn. Nhà In Các Công Báo, 1962
Truyện Lê Thái Tổ khởi nghĩa ở Lam Sơn. Bản dịch của Mạc Bảo Thần. Tân Việt xuất bản. 1956
Cần Thơ Ấn Quán xuất bản. 1959
Tân Việt Nam xuất bản, Hà Nội, 1942
... Trừ Việt Nam - Từ Nguyên Sơ Đến Thế Kỷ XVI. Lửa Thiêng xuất bản, 1972
Lịch sử chữ quốc ngữ vào những năm 1620 - 1659. Tủ Sách Ra Khơi, 1972
Phần 1: từ đầu đến trang 121 là bản tiếng Pháp. Phần 2 là bản tiếng Việt. Đại Việt xuất bản, Huế, 1943
Nhà xuất bản Ngày Mai, Hanoi, 1950
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss