Tìm Tên Sách
Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục), Vĩnh Sơn xuất bản năm 1969, đã được bác Th. tức bác R.S số hoá lại. Xin cảm ơn bác. Ấn bản này có thêm phần phụ lục về tang lễ của học giả Trần Trọng Kim.
Xuất bản trước năm 1975. Xuân Thu tái bản ở Hải Ngoại, 1990
Một cuốn sách mất bìa, viết bằng Việt văn bởi một nhà truyền giáo người Canada, có lẽ, chẳng còn tồn tại trên tủ sách của bất cứ người Việt nào. Theo lời tác giả, ông đã đến Việt Nam và rời đất nước này năm 1935. Ông đã viết cảm nhận của ông về xã hội và văn hoá Việt Nam thời đó, cùng với những câu thơ lượm lặt trên sách báo ông đọc được, trong đó có nhiều bài thơ đã bị quên lãng của những nhà thơ vô danh... Xuất bản ở Đà Lạt, 1959
Xuân Thu xuất bản
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Xanh. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
Thơ dịch từ những bài thơ Pháp văn.. Xuất bản năm 1963.
Chân Lưu xuất bản, Sài Gòn, 1974
Quyển sách này là đóng góp của bạn S.. Chân thành cảm ơn bạn. Nguyên tác "The Prophet". Phạm Bích Thuỷ dịch sang tiếng Việt.
E-book này được các bạn yêu thơ và sách quý gửi đến TSTV. Bản in đầu tiên được Đời Nay xuất bản năm 1942 tại Hà Nội. Từ sưu tập điện tử Gallica của Thư viện Quốc gia Pháp Bản này đã được edited)
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss