Tìm Tên Sách
Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ, 2008. Hồi ký vượt biên bằng đường bộ. E-book này đã được sự cho phép của tác giả để đưa lên trang Tủ Sách Tiếng Việt. Xin cảm ơn chị Kim Hà.
Tân Việt xuất bản, 1953
Lê Thăng xuất bản, Hà Nội, 1950
Bộ quân sử - quyển II. Xuất bản 1969. Ba xứ non sông một giải liền Máu đào xương trắng điểm tô nên Cơ trời dù đổi trò tang hải. Mặt đất chưa tan nghiệp tổ tiên Có nước có dân đừng rẻ rúng. Muốn còn muốn sống phải đua chen Giật mình nhớ truyện nghìn năm cũ. Chiêm - Lạp xưa kia vốn chẳng hèn. Nhượng Tống
Cuốn sách này là đóng góp của bác R.S. Rất cảm ơn bác. Hà Nội, 1898
Bốn Phương tái bản lần hai, 1958
Bút Việt phát hành ngày 10 tháng 4, năm 1975 tại Sài Gòn
Bản dịch của Lê Xuân Giáo. Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1973
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss