Tìm Tên Sách
Tủ Sách Tuổi Hoa. Loại Hoa Tím. Xuân Thu tái bản ở hải ngoại
Nhà In Tấn Phát, Sài Gòn, 1954
Tiểu thuyết ba xu. Minh Phương xuất bản, Hà Nội, 1935.
Minh Phương, Hà Nội, 1935-1936
Minh Phương xuất bản, Hà Nội, 1935-1936
Loại tiểu thuyết ba xu. Minh Phương xuất bản, Hà Nội, 1935
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss