Tìm Tên Sách
Chương trình lớp Đệ Nhị. Đại Học Sư Phạm Huế xuất bản, 1963
Hồi ký của cụ Nguyễn Thức Canh, tức Bác Sĩ Trần Trọng Khắc, nhà Tiền Bối Cách Mạng Việt Nam qua các Phong Trào Đông Du (1904-1908) và Việt Nam Quang Phục (1912). Xuất bản, 1971
Xuất bản tại Sài Gòn, 1962
Chương trình Đệ Nhất C, D, lớp Dự Bị Văn Khoa. Tủ Sách Ra Khơi, 1962
Chương trình đệ nhất A,C,D Tủ Sách Ra Khơi, 1966
Chương trình đệ Nhất a, c, d. Nhà Xuất Bản Ngôn Ngữ, 1965
Tạp chí Văn Nghệ, Khoa Học, Chính Trị, Sử Ký - số 2, phát hành đầu tháng 6, 1954 tại Hà Nội. Là thi nhân đâu phải ru với gió, Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây Mắt mờ đi trong men loạn cuồng say Chân líu bước, theo tâm hồn phiêu đãng... Trích "Định Nghĩa Thi Nhân" của Mạnh Hà
Quốc Học Thư Xã xuất bản, 1941
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss