Tìm Tên Sách
Tập thơ văn của Ức Trai Nguyễn Trãi. Nhà In Lê Cường xuất bản. Hà Nội, 1945
iconGoogleiconFBicon_youtubeicon_twittericon_rss